Evropský den jazyků

Rozšířená výuka jazyků má na Základní škole v ulici Pod Marjánkou v Břevnově dlouholetou tradici. Proto se přihlásila k iniciativě Výboru ministrů Rady Evropy slavit každoročně 26. září jako Evropský den jazyků.

Letos tak již potřetí dostali žáci i učitelé možnost prezentovat svoje náměty a nápady. Na nástěnkách se objevila témata regionů Velké Británie, Německa, Francie a Španělska, děti i dospělí ochutnali tradiční „English Breakfast“, ve třídách zněla hudba typická pro dané země a žáci si zazpívali také několik cizojazyčných písní. A navíc, také již tradičně, v následujícím týdnu odjeli někteří žáci 7. tříd na jazykový zájezd do Anglie.
Už dnes existují další nápady, jak příští Evropský den jazyků udělat ještě zajímavější a přitažlivější nejen pro školu, ale také pro širší veřejnost Prahy 6. Nechte se překvapit…