Lékařskou pohotovost bude Praha 6 opět zajišťovat sama

Zajištění lékařské služby první pomoci bude i pro příští rok v rukou městské části Praha 6.

Rozhodli o tom radní na svém říjnovém zasedání, s tím, že by hlavní město Praha přispívalo na úhradu nákladů podle počtu zabezpečovaných obyvatel. V Praze 6 přitom existuje lékařská služba první pomoci ve formě pohotovosti pro dospělé i pro děti a dorost.
V současné době vynakládá Praha 6 na zajištění lékařské služby první pomoci pro sebe a pro m. č. Praha 17, Suchdol, Lysolaje, Přední Kopaninu a Nebušice roční částku ve výši zhruba 4,2 mil. Kč, a to z vlastních prostředků. Při decentralizaci poskytování lékařské služby v Praze předpokládá Magistrát hl. m. Prahy určitou finanční dotaci městským částem, které budou lékařskou službu v příštím roce zabezpečovat.
„V tuto chvíli je zřejmé, že převzetí organizace a financování lékařské služby první pomoci v Praze magistrátem nelze z časových důvodů do konce tohoto roku uskutečnit. Zůstanou tedy v platnosti provozovatelské smlouvy s poskytovateli lékařské služby, na jejichž základě tuto službu organizují jednotlivé městské části“, uvedl starosta Tomáš Chalupa a dodal: „Výše finanční částky, která připadá v úvahu k rozdělení městským částem zajišťujícím v příštím roce službu první pomoci, nebyla prozatím uvedena.“
Rada m. č. Praha 6 se organizací lékařské služby první pomoci zabývala poté, co se na starosty městských částí obrátila radní hl. m. Prahy H. Halová a požádala o stanovisko ke způsobu zabezpečení této lékařské pomoci v roce 2004. V současnosti totiž na magistrátu probíhají jednání na zajištění lékařské služby první pomoci v Praze, přičemž pražští radní volí ze dvou základních variant: „centralizovaný celoměstský systém“ a „decentralizovaný systém“, zabezpečovaný městskými částmi. Podle Halové však není pravděpodobné, že by bylo možné zavést celoměstský systém již od 1. 1. 2004.