Zelené plochy za Siemensem

Donedávna rušily pohled na část parku na Hadovce plechová ohrada a uvnitř chátrající skleník a náletová zeleň. To by se mělo změnit už na jaře příštího roku, kdy zde budou vysázeny nové stromy, keře a umístěny lavičky.

Jak už Šestka informovala, předmětem nedořešeného prostoru na Hadovce byl skleník v soukromém vlastnictví, umístěný na pozemku městské části Praha 6. Majitelka však odmítala stavbu odstranit. Městské části se letos nakonec po mnoha výzvách podařilo uzavřít s majitelku objektu dohodu, která umožňuje rekultivaci tohoto prostoru. Jak k tomu sdělil radní Jan Holický, podstatou dohody je, že „městská část odstraní skleník i ohradu na vlastní náklady, na oplátku nebude jeho majitelka požadovat žádnou náhradu.“
Nyní na podzim pak přijde podle Holického na řadu kácení a odstraňování náletové zeleně, demolice staveb a příprava plochy tak, aby zde na jaře příštího roku mohlo dojít ke konečným úpravám do podoby volně průchozího parčíku s lavičkami a hřištěm, včetně výsadby nových stromů.
Tato část se tak volně spojí s dnes již upravenou plochou, kde jsou dětské herní prvky a kde by do konce roku mělo být osazeno také šest soch.