Co nového v péči o prostředí na Praze 6?

Městská část navrhuje v právě projednávaném rozpočtu finanční navýšení v kapitole péče o životní prostředí, které by mělo směřovat na zlepšení úklidu šestkových ulic.

Podle radního Jana Holického, který za tuto oblast zodpovídá, to znamená jednak jednání s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o zlepšení jejích úklidových služeb a udržovacích prací, což bude provázeno částečným dofinancováním ze strany Prahy 6, jednak radnice hodlá vypsat veřejnou soutěž na údržbu zeleně a úklid komunikací. Nově přibudou i obecní metaři.
„Stávalo se, že oblasti spravované a uklízené Prahou 6 byly v lepším stavu než ty, které měla ve správě TSK. Proto jsme se rozhodli, že budeme částečně finančně TSK přispívat na to, aby se kvalita údržby a péče o čistotu a zeleň přiblížila na stejnou úroveň,“ říká k tomu Holický. Novinkou v oblasti rozšířených úklidových služeb budou podle Holického i obecní metař. „Chceme zapojit nezaměstnané občany. Tyto práce by měly fungovat jako doplněk ke standardním úklidovým službám. Lidé vykonávající tuto činnost budou mít možnost dosáhnout také na sociální bydlení. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že budeme vědět, že sociální bydlení získávají ti, kdo opravdu chtějí pracovat, a ne ti, pro které je to pouze pohodlnější,“ dodal Holický.