Dokončení prodeje obecních bytů schváleno

Na jejich koupi dosáhnou i starší a sociálně slabší občané

Bylo to zřejmě nejdelší projednávání jednoho bodu v novodobých dějinách zastupitelstva Prahy 6. Několikahodinová diskuse v napjaté atmosféře, při níž velmi ostře vystupovali jak zastupitelé, tak i občané, nakonec skončila schválením důležitého bodu: dokončení prodeje obecních bytů do vlastnictví občanů.
Zhruba pět tisíc bytů nyní bude postupně měnit svého majitele, namísto obce se vlastníky stanou dosavadní nájemníci. Na rozdíl od jiných městských částí i měst v ČR radnice Prahy 6 nepočítá s prodejem třetím osobám.
Radnice připravila podrobná pravidla, podle nichž si budou moci oprávnění nájemníci v případě zájmu byt koupit. Jejich příprava trvala několik měsíců a podílela se na ní jednak majetková komise, jednak k ní přispívali i občané, kteří na setkáních s představiteli radnice vznášeli svoje dotazy i připomínky. „Výsledkem je návrh prodávat obecní majetek nikoliv po domech, ale po bytech. Je to především pro občany schůdnější. Podle předchozích pravidel jeden soudní spor dokázal zablokovat prodej domu i na několik let a ostatní nájemníci museli čekat, byť za nic nemohli,“ prohlásila ve své úvodní zprávě místostarostka Marie Kousalíková, která má problematiku majetku na starosti a která také návrh na prodej předkládala zastupitelstvu.
Předkládací zprávu doplnil starosta Tomáš Chalupa, který jménem ODS, ČSSD, KDU-ČSL a US předložil návrh, aby cena tzv. 1. nabídky (viz str. 10) byla snížena o 20 % plus další, pětiprocentní sleva byla poskytnuta v případě, kdy této 1. nabídky využijí všichni oprávnění kupující. Cena tzv. 2. nabídky byla navíc označena jako nejvýše přípustná pro celý postup prodeje bez ohledu na jeho délku. Zastupitelé tak zabránili situaci, aby se v budoucnu, například příchodem nového zastupitelstva, ceny zvyšovaly, byť třeba jen o inflaci. Podle tohoto návrhu tak průměrná cena na metr čtvereční podlahové plochy tzv. 1. nabídky činí zhruba 6760 Kč (bez započtení další 5% slevy při koupi všemi oprávněnými kupujícími).
Nejmenších cen dosahují byty na sídlišti Dědina, byty 2+k.k. s tržní cenou zhruba 850 tisíc nabídne obec nájemníkům za zhruba 270 tisíc, nejdražší prodávaný být o rozloze víc jak 180 metrů v Bubenči stojí necelých 1,8 milionu při tržní ceně kolem pěti milionů. Ceny schválené zastupitelstvem přitom zahrnují i všechny poplatky a také, oproti minulosti, kdy se ke schválené ceně připočítával ještě pozemek, i cenu pozemku. Nájemník, který se rozhodne byt koupit, obdrží také nabídky splácení, které bude Praha 6 zajišťovat prostřednictvím bankovních domů, a to České spořitelny a Komerční banky. Na rozdíl od standardních podmínek, kdy například důchodci získat úvěr v podstatě nemohou, však v tomto případě budou moci získat půjčku všichni nájemci bez ohledu na věk či výši příjmu, a to až na dobu 30 let s nulovou první splátkou. Výše splátky se navíc nebude příliš lišit od stávají výše nájemného, které ale již kupující momentem koupě přestává platit. Například nájemník na Dědině, který za byt o rozloze 45 m platí regulované nájemné ve výši necelých 1700 Kč měsíčně, by v případě úvěru ve výši 250 tisíc na dobu 25 let platil splátky ve výši asi 1500 Kč měsíčně. Zatímco ale v jeho případě by se výše splátky mohla změnit pouze v případě, kdy by došlo ke změně ve výši úrokových sazeb (lze předpokládat změnu maximálně o několik desetin procenta), v případě nájmu se očekává výraznější růst, byť nikdo v tuto chvíli neumí říci o kolik. Jak v rozboru tohoto postupu v Praze 6 ve Večerníku Praha před několika dny napsal známý ekonom Miroslav Ševčík, „jde o to vzít papír a tužku a počítat, kolik zaplatím vlastníkovi za tu dobu na nájemném, které navíc určitě poroste, a kolik na splátce půjčky za něco, co je moje.“ Jak navíc upozornila místostarostka Kousalíková, program splácení v sobě bude zahrnovat i možnost, aby se na splátce mohli podílet všichni příslušníci domácnosti.
I přesto, že na důkladné přípravě se podílela majetková komise, jejíž členové pocházejí ze všech politických klubů zastupitelstva Prahy 6, neprobíhalo jednání a hlasování nijak hladce. S námitkami na zasedání vystoupili především komunisté, kteří požadovali další snížení ceny. „Vadí nám také, že prodej je zvolen jen po bytech. Prodej po bytech je méně vhodný, než prodávat celý dům,“ uvedla například předsedkyně komunistického klubu Dagmar Gušlbauerová.
Evropští demokraté, kteří se nakonec k dvacetiprocentní motivační slevě také přiklonili, navíc přišli s návrhem, který by zajišťoval, že 15% z kupní ceny by se mohlo během deseti let vlastníkům vrátit v případě, že by si na domě například rozhodli opravit střechu. „Chceme, aby se na Praze 6, třeba v horizontu 10 let, tato část bytového fondu výrazně zkvalitnila,“ vysvětlil zastupitel Oldřich Kužílek. Tento pozměňovací návrh, stejně jako návrhy komunistů nakonec nezískal dostatečný počet hlasů. Jak ale starosta řekl Šestce, ve velmi krátké době bude předložen návrh na systém podpor vlastníkům na rekonstrukce domů a bytů.
V rámci rozpravy k návrhu vystoupili i občané, kterých na jednání zastupitelstva přišel historicky největší počet. Drtivá většina z nich se vyslovila pro prodej bytů nájemníkům, schválenou cenu však považují za příliš vysokou. Jak řekl jeden z občanů, „byty byly vystavěny z našich daní a proto by na nich obec neměla vydělávat.“ Podle Kousalíkové je však třeba si uvědomit, že tyto domy byly z velké většiny opravdu postaveny z daní, ale nikoli jen z daní jejich nájemníků, ale všech občanů, tedy i těch, kteří bydlí například v domě se soukromým majitelem a pokud si chtějí koupit byt do osobního vlastnictví, pak jedině za několikanásobně vyšší tržní cenu. Navíc příjmy z toho prodeje budou příjmem celé obce, a také musí sloužit všem občanům, bez ohledu na to, jestli jsou to nájemníci obecních domů, nebo ostatní občané Prahy 6.
Celkový návrh byl nakonec pětatřiceti hlasy z dvaačtyřiceti schválen.