Kam do přírody

Severním okrajem Šárky k Matěji

Sejdeme se dne 27. 12. v 10 hod. na konečné stanici tramvají čís. 20 a 26 v Divoké Šárce. Vydáme se pak po červené nad Džbánem přes oddechovou loučku, sestoupíme ke koupališti, připojíme se k červené značce, projdeme Nebušicemi a Hláskem vystoupíme na severní hranu Šáreckého údolí. Odtud dojdeme k modré a po ní vystoupíme na Babu, a pak k Matěji. Cesta je dlouhá asi 9 km. Vzhledem k zimnímu období doporučuji dobré oblečení.
Upozorňuji, že každý výletník jde na výlet na vlastní nebezpečí.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889