Na gymnáziu se sešly osobnosti

Tzv. „Den osobností“ uspořádali na gymnáziu Arabská v Praze 6.

Vedení školy pozvalo celkem devatenáct významných odborníků z nejrůznějších oborů a celý den probíhaly diskuse v hodinových blocích se studenty gymnázia na různá témata.
Například o trestu smrti přednášela PhDr. Daniela Tinková z Fakulty humanitních studií, o práci s fotografií v novinách a časopisech přišel vyprávět Ing. Martin Frouz, obrazový editor National Geografic nebo o evropském sjednocování diskutoval senátor Daniel Kroupa. Mezi pozvanými osobnostmi nechyběl ani starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Studenti se při setkáním s ním nejvíce zajímali o dopravu v Praze 6, ale také o problematiku sprejerství a o smysluplnost bezpečnostních kamer. Projevili také zájem podívat se do operačního střediska, kde se scházejí výstupy ze všech bezpečnostních kamer v Praze 6.