Na Hanspaulce u počítačů

náhled souboruZákladní škola Hanspaulka má „novou“ počítačovou učebnu. Ve třídě, v níž bylo do loňska jen jedenáct starých a nevýkonných počítačů, je od listopadu plnoprávná počítačová učebna s pětadvaceti novými „stroji“, které škola získala jako sponzorský dar.


Díky této nabídce mohla škola rozšířit počítačové zázemí a v současnosti tak umožňuje, aby se výuky na počítači pohodlně účastnily celé třídy. „Nyní má každé dítě ve třídě možnost sedět přímo u počítače, dříve si děti musely koukat při výuce přes rameno,“ dodává k tomu ředitelka školy Marie Pojerová.
Jak také uvedla, za velmi slušnou cenu získala škola i nábytek pod počítače, takže ze školních peněz se financovaly pouze nutné rozvody a potřebné úpravy učebny. Ty přišly školu na 100 000 Kč. Městská část Praha 6 pak financuje výdaje na správce sítě.

Učitelka Jitka Burdová má aprobaci v oblasti informatiky a učí děti práci s počítačem.


Podle ředitelky je učebna stále vytížená, učit se zde mohou i dyslektici, což je pro ně obrovskou výhodou. Mezi dětmi a jedním z učitelů probíhá i čilá komunikace v rámci protidrogové poradny. Děti mohou klást nejrůznější dotazy, učitel jim na ně odpovídá. Aby děti mohly počítače plnoprávně využívat a především s nimi pracovat při výuce, školí se ve znalostech i další zdejší učitelé a jedna z družinářek. Pro děti bude ale otevřeno i mimo školní rozvrh, stejně tak pro veřejnost, která bude mít možnost v odpoledních hodinách tuto učebnu využívat. Počítače jsou připojeny na internet, škola má také své webové stránky.