Okolí Libockého rybníka by měla zlepšit nová výstavba

náhled souboruMezi jinými bytovými komplexy, které již na Praze 6 vznikly či vznikají, by měl přibýt další, tentokrát na břehu rybníka v Liboci. Jedná se o projekt, počítající s výstavbou asi 180 bytů na soukromém pozemku. Při územním řízení si však městská část Praha 6 vymínila některé požadavky, které by měly napomoci tomu, aby v Liboci nevznikl obytný areál nevhodně zatěžující své okolí.


Především dobré řešení dopravních opatření – širší komunikace, dostatek parkovacích míst, komunikace pro pěší a zeleň – to byly hlavní podmínky radnice, která s investorem průběžně stále jedná a zároveň hodlá při stavbě kontrolovat dodržování dohodnutých podmínek. Jak uvedl radní pro územní rozvoj Jiří Hermann, „očekávám od investora velkorysý přístup k řešení projektu, aby odpovídal prestižnímu charakteru městské části Praha 6. A to jak při řešení samotných obytných domů, tak zeleně a komunikací. Budeme zároveň velmi přísně kontrolovat všechny podmínky, které jsme projednávali.“


Podle J. Hermanna jde o zhodnocení území, které bylo dlouhou dobu zpustlé. Jak zdůraznil, občané se nemusejí bát ani nárůstu dopravy, protože investor na požadavek radnice nechal zpracovat posudek, podle něhož by se zde měl denní počet projíždějících aut pohybovat kolem 270, přičemž za hodinu by měl jejich počet dosáhnout maximálně 50.
Zástavba se bude výškově přibližovat zdejším domům, podle projektu bude jedn a část obytných domů postavena tak, že zacloní úsek železnice a bude působit jako protihluková bariéra. Projekt výstavby počítá i s podzemními a pozemními parkovacími místy, včetně několika vyhrazených stání pro invalidy. Podél potoka, který bude upravený, povede namísto současné provizorní panelové cesty nová, sloužící zároveň jako cyklistická stezka a přes potok bude zbudovaná lávka pro pěší. Pro potřeby výstavby bude fungovat přejezd přes koleje dráhy, aby mohly na stavbu projíždět nákladní vozy. Jak ale radnice prosadila, provizorní přejezd po skončení stavebních prací zanikne. Areál domů nebude uzavřený, ale průchozí a dopravní obsluha bude řešena tzv. obytnou ulicí, umožňující lepší a bezpečnější pohyb chodců i řidičů. Investor v současné době požádal na stavební povolení. Autorem projektu „Nová Liboc“ je architekt Jaroslav Kosek.