Pozvánka

Domov sv. Karla Boromejského zve....


V kostele Sv. Rodiny zazní 6. 12. v 19 hod. „II. ADVENTNÍ KONCERT“.
Vystoupí zde soubor „BYZANTION“ s adventními a vánočními skladbami mistrů 16.–19. století.
Dne 9. 12. se koná od 17 hod. v Domově s pečovatelskou službou v Týnské ulici č. 17, Praha 1 „VELKÁ AUKCE PRO DENNÍ STACIONÁŘ“.
Dražit se bude kosmetika, sklo, porcelán, obrazy, plastiky.
Ukončení SANITÁRNÍHO KURZU SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA se uskuteční 15. 12. v Domově. Hosté uvidí i krátký kulturní program od 16 hod. v kostele Sv. Rodiny.
Tamtéž o dva dny později, 18. 12. v 18 hod., vystoupí soubory dětí při MŠ BENDOVA „ZVONEČEK“ A ZŠ ŠPANIELOVA s komponovaným programem.
Po Božím hodu vánočním, 26. 12. v 16 hodin bude znít kostelem Sv. Rodiny „MODLITBA ZA NEMOCNÉ“ – tradiční benefiční komponovaný program pro Domov, pořádaný paní Marií Hřebíkovou. Vystoupí Jana a Květa Hřebíkovy – housle, zpěv, Michail Sevruk – hoboj, Miroslav Navrátil – varhany, Nelly Kočarjan – zpěv. Pásmo poezie a zpěvu od autora Vojtěcha Petříka: „Let divokých husí“
Jako host vystoupí pan Roman Janál, operní pěvec ND, nositel ceny Thálie.
Po Novém roce připravuje Domov také odpoledne nazvané „TŘI KRÁLOVÉ V DOMOVĚ“ od 13.30 hod.