Rektoři čtyř evropských technických univerzit navázali na tradice z dob Rakousko-Uherska

Dvoudenní setkání rektorů čtyř evropských technických univerzit – Bratislavy, Budapešti, Vídně a Prahy – skončilo podepsáním společného komuniké vyjadřujícím dohodu o spolupráci na nových projektech, rozvoji výzkumné a vědecké spolupráce a podpoře mobility pedagogů i studentů. Setkání navázalo na silné historické pouto, kterým byly tyto země vždy spojeny.


Jak uvedl rektor ČVUT, který společnou schůzku inicioval, jejím cílem bylo navázat na to dobré ze společné historie. To jsou podle něj nejen výměny poznatků a zkušeností, ale například i vzájemná výměna studentů i profesorů. Výhodou je stejný školský systém. Hlavy čtyř významných Evropských univerzit se při setkání rovněž dohodly, že vytvoří pracovní skupiny, které rozpracují jednotlivé projekty. Především budou spolupracovat na přípravných fázích pro podávání grantů, a tím hodlají posílit šanci na získávání zahraničních projektů, např. z EU, v oblasti techniky. Závěrem setkání bylo podepsáno zmíněné komuniké. Rektor Witzany potom také uvedl, že by rád spolupracoval i na sportovním vyžití studentů a navrhl uskutečnit v červenci 2004 v Praze mezinárodní turnaj studentů univerzit v malé kopané.
Netradiční setkání začalo v historickém parním vlaku Jindřichohradecké úzkokolejky, ve vagonech, které jezdily už za Rakousko-Uherska, kdy nebyla spolupráce mezi univerzitami nic neobvyklého. Například řada profesorů z Prahy působila ve Vídni a čeští studenti dokončili studia ve Vídni. Schůzka pak pokračovala v Telči, městě, jež bývalo historicky místem, kde se protínaly cesty vedoucí z jihu na sever, z východu na západ a opačně.