Rozhovor s předsedou komise pro výchovu a vzdělávání Jiřím Vihanem

O nové školské koncepci, o slučování škol a dalších chystaných změnách...

Nová školská koncepce se zabývá otázkou úbytku dětí, přesto žádnou školu neruší, pouze dvě slučuje…
V našich ZŠ je o 14 % dětí méně než bylo před šesti lety. Absolutně jde skoro odvanáctset žáků, což jsou asi tři středně velké školy. Zatím jsme žádnou neuzavřeli, i když jde o velkou finanční zátěž. V dlouhodobém horizontu, o nějž nám jde, přihlížíme spíše k přirozenému rozvoji těch spádových škol, které zatím žádné problémy nevykazují, a naopak u škol, které jsou na méně dostupných či vhodných místech, se snažíme přijít s konkrétním řešením. To je třeba příklad Dědiny, kde jsou nově umístěné waldorfské třídy a zdá se, že to do školy přineslo zase trochu jiný náboj. Navíc školu vede zdatný nový ředitel, který si je vědom své zodpovědnosti.

A školy, které byly nebo budou sloučeny?
Městská část zvolila citlivý a rozumný přístup, protože samostatné prvostupňové školy byly dlouhodobě těžko ekonomicky i organizačně zvládnutelné. Jakmile se zlepšilo zázemí a technické vybavení v okolních úplných školách, jako je ZŠ Marjánka nebo ZŠ TGM v Ruzyni, začaly logicky tyto školy stahovat větší množství dětí a konkurence se přiostřila. Bylo tedy jen dobré spojit Ruzyň s Bělohorskou 174 a totéž, až podmínky dovolí, učinit i v ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Bělohorská 103. Myslím, že se v tomto případě povedl životaschopný kompromis. Ve škole na Bělohorské 103 dojde k rekonstrukci školní výdejny a k vyřešení hydroizolací ve sklepech. Ta budova tak bude zásadně v pořádku a umožní bezproblémový provoz.

Čekají změny také Školu hrou?
To je znamenitá fakultní škola s osobitými metodami a nekonvenční výukou. Jde o soukromou školu, kde rodiče platí školné a městská část není jejich zřizovatelem. Vědomi si jejích kvalit, doporučujeme každý rok, aby dostávala maximální státní příspěvek na žáka. Praha 6 ale nepřispívá povinně škole na údržbu a provoz, což činí vůči školám státním. Jelikož Škola hrou sídlí v objektu Prahy 6, snažili jsme se pomoci a investovali za poslední tři roky 7 mil. Kč do oprav budovy. Nyní chce obec komplexně urbanisticky řešit celý prostor kolem ZŠ Marjánka, ZŠ Pod Marjánkou a Školy hrou a na poměrně velkém pozemku kolem Školy hrou přistavět dům pro seniory. Chtěli bychom se pokusit tuto oblast vyřešit po stránce funkční, estetické a urbanistické. Abychom finanční obnos, který zde byl a bude vynaložen, použili účelně a vyřešili oblast naráz. Zatím jsou to však úvahy v rovině objemových studií a představ, zda a jak by zde mohly vzájemně fungovat tři školy, dům seniorů a velké hřiště. To území musíme zcela určitě stavebně vyřešit, a protože Škola hrou, kterou si zde přejeme, má smlouvu do r. 2007, tak je nutné vést tyto debaty spolu s ředitelkou školy už dnes.