Spolupráce mezi ČVUT a Prahou 6 pokračuje…

náhled souboruZástupci Prahy 6 a ČVUT prodloužili počátkem listopadu svými podpisy „Dohodu o spolupráci“, která byla poprvé podepsána už v říjnu 2001.

Z dohody vyplývá, že obě instituce spolu nadále hodlají úzce spolupracovat, vzájemně se informovat o problematice jak ČVUT, tak Prahy 6 a vytvářet prostor pro návrhy a řešení konkrétních cílů.

Rektor ČVUT Jiří Witzany a starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa podepsali další pokračování dohody o spolupráci a stvrdili tak společný zájem na užších vztazích.


Loni například ČVUT hojně spolupracovalo při odstraňování následků povodní především v oblasti posuzování statiky zatopených domů, odborná stanoviska dodává také u některých dopravních opatření, jeho členové sedí v některých odborných komisích rady městské části. V minulosti byly také například pořádány výstavy studentských prací „Praha 6 očima mladých architektů“, stále jsou připravována zadání a podklady pro seminární a diplomové práce studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební. Městská část Praha 6 je naproti tomu účast na jednání o zástavbě severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, který bude obsahovat také komplex vysokých škol. Vzhledem k dlouholeté spolupráci se proto chce městská část i nadále podílet na přípravě dlouhodobých záměrů technické univerzity stejně jako přispět ke konkrétní spolupráci mezi partnery například informováním o vypisovaných grantech z oblasti urbanismu, kultury a sportu, životního prostředí nebo se podílet na vytváření koncepce a na údržbě veřejných prostor a zeleně v areálu ČVUT a umožnění prezentace studentských prací.