U Strahovského tunelu zavládne stavební ruch

Přibližně na tři roky se okolí Petynky a Strahovského tunelu změní na staveniště. Ve třech etapách zde totiž proběhne výstavba městské radiály Strahovský tunel – Pelc Tyrolka.

První etapa týkající se přeložky inženýrských sítí v oblasti Petynky by měla započít možná ještě letos, nejpozději ale začátkem příštího roku. Radnice Prahy 6 proto svolává na 9. 12. občany do kolejí Kajetánka, kde jim budou podány podrobné informace o výstavbě včetně informací o zatížení životního prostředí během prací.
Podle informací zástupkyně starosty Jaroslavy Trnkové se jedná o nutné přípravy k vybudování mimoúrovňové křižovatky přibližně v oblasti dnešního vjezdu do Strahovského tunelu. To je první předpoklad k výstavbě tunelové části městského okruhu vedoucího od Malovanky až na Pelc - Tyrolku na Praze 8 převážně pod zemí. Celý úsek okruhu bude dokončen v roce 2011.
„Vzhledem k tomu, že investorem je odbor městského investora hl. m. Prahy, je Praha 6 pouze tím, kdo se snaží získat všechny informace o stavbě a předat je občanům v co největším rozsahu,“ říká k tomu dále Trnková. Praha 6 hodlá velmi bedlivě sledovat jednak průběh staveb, jednak vliv stavby na životní prostředí. Proto budou při setkání odpovídat na dotazy občanů také všechny pověřené osoby, které mohou podat informace nejen o samotné stavbě, ale i o návaznosti na další dopravní stavby v okolí, ale i o dopadech, které stavba na životní prostředí bude mít. „Ty dopady se však snažíme a budeme snažit eliminovat, aby byly co nejmenší, i když se jim samozřejmě nelze vyhnout úplně,“ upozorňuje Trnková.
V souvislosti s tím se změní také režim provozu na Patočkově ul., který bude jednak omezen probíhající stavbou, jednak radnice hodlá použít některé značky, aby mohla dopravu korigovat a zamezila tak dalším negativním vlivům ze zvýšeného průjezdu aut ve vedlejších ulicích.
Na Patočkově by za tři roky měl být vybudován vjezd do podzemí, navazující na Strahovský tunel včetně kapacitního průjezdu z Bělohorské směrem do tunelu. Nad Patočkovou zmizí stará lávka a místo ní přibudou dvě nové. Poté co bude vybudována část tunelu z druhé strany směrem od Letné, oba konce se spojí a doprava městského okruhu se tak bude odehrávat v těchto úsecích pod zemí. Vjezdy a výjezdy z tunelu budou na Praze 6 kromě Patočkovy ještě také u Svatovítské ul. na Prašném mostě a na Špejchaře.