ZŠ Bělohorská 103 a J. A. Komenského od příštího školního roku

Na zasedání zastupitelstva byla schválena druhá část koncepce školství Prahy 6, navazující na již schválenou první část. Koncepce se zabývá přehledem a jednotlivými profily všech ZŠ a MŠ na Praze 6 (Šestka informovala).

Druhá část koncepce řeší i problematiku související s budoucím sloučením dvou břevnovských škol ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Bělohorská 103, jejich ekonomickým, organizačně-pedagogickým a stavebně technickým stavem a fungováním.
Podle místostarostky Jaroslavy Trnkové, pod níž oblast školství spadá, bylo v koncepci doporučeno a posléze i schváleno, že dvě neúplné školy (ZŠ Bělohorská 174 a ZŠ Bělohorská 103), kde žáci absolvovali vždy jen pět tříd, splynou se sousedními školami. Na Bělohorské 174 už se tak stalo letos v září, kdy se spojila se ZŠ TGM a dnes funguje jako detašované pracoviště pod jedním vedením sídlícím v ruzyňské škole. Zde se také chystají rekonstrukční a stavební práce, takže do budoucna v Ruzyni vznikne moderní škola s novou sportovní halou, k budově na Bělohorské 174 přibude nové křídlo s kuchyní a mateřskou školkou. V souvislosti s tím se předpokládá i demolice dvou starých pavilonů. Celý školský komplex na Bělohorské i v Ruzyni by tak měl být definitivně hotový.
Druhým problémem je podle Trnkové zmíněná Bělohorská 103, která kdysi byla součástí nynější školy J. A. Komenského. „Došli jsme k názoru, že by bylo rozumné, kdyby se škola vrátila k J. A. Komenského a na Bělohorské zůstaly opět jen detašované třídy pro žáky z blízkého okolí. Bělohorská 103 má v některých třídách paralelku, věnující se žákům s obtížemi ve vzdělávání. Toto jsme se rozhodli zachovat, podpořit a vyzvat i ostatní školy na Praze 6, aby takovéto žáky doporučovaly do této školy. Od sloučení si slibujeme menší náklady na provoz a určitou pružnost v návaznosti těchto škol na sebe. Žáci i rodiče mohou být inspirováni, aby pokračovali od 6. třídy ve škole J. A. Komenského,“ vysvětluje Trnková a dodává, že při zvažování otázek kolem společného provozu obou škol nakonec bylo rozhodnuto, že na Bělohorské 103 bude rekonstruována výdejna jídel, kam se budou obědy dovážet. „Nicméně, po spojení a zachování kuchyně nemáme možnost vybudovat tělocvičnu, takže se počítá, že bezpečným způsobem budou děti chodit cvičit i do školy J. A. Komenského po nově vybudované lávce,“ dodala Trnková. Lávka by měla být hotova do začátku nového školního roku.