Praha 6 nabízí možnost budoucího parkování

V centrální části ul. Dejvická a jejího ústí na Vítězném náměstí dojde v budoucnu ke změně organizování dopravy v klidu formou zavedení zóny placeného stání s krátkou parkovací dobou. Stane se tak v důsledku již téměř kritické situace v oblasti parkování v centrální části naší čtvrti..

Městská část Praha 6 ve snaze nalézt způsob, jak řešit tuto situaci, připravila projekt výstavby podzemních garáží o předpokládané kapacitě 70–140 podzemních garážových stání a úpravu parteru na městsky komponované náměstíčko s vysokou a nízkou zelení, eventuálně vodním prvkem v prostoru Kafkova – Wuchterlova, parc. č. 184 k. ú. Dejvice.

Realizace tohoto podzemního zařízení předpokládá náklad cca 450 tis. Kč na jedno podzemní stání a dalších cca 10 mil. Kč na řešení parteru náměstíčka.
Městská část hledá pro jeho realizaci spoluinvestory z řad občanů, nájemníků, vlastníků sousedících nemovitostí i podnikatelů a institucí ke spolupodílení se na financování s možností získání jednotlivých garážových stání do soukromého majetku.

Náročnost podzemní stavby se rozhodla městská část kompenzovat motivačním příspěvkem 100 000 Kč/garážové stání pro fyzickou osobu, tzn., že předpokládané náklady na získání jednoho garážového stání jsou přibližně 350 000 Kč pro fyzickou osobu a 450 000 Kč pro právnickou osobu. V úvahu samozřejmě připadá i možnost pronájmu.
Abychom mohli jednat o dalších společných krocích, žádáme potenciální zájemce o spoluúčast na výstavbě či o pronájem garážového stání, aby se přihlásili na tel. č. 220 189 160 nebo na e-mailovou adresu: jtrnkova@p6.mepnet.cz.