Aktivity v klubu pro děti

Od února 2003 provozuje Centrum primární prevence, o. s. Prev-Centrum klub pro děti od 10–15 let s výchovnými obtížemi nebo s problematickým postavením ve třídě. Klubová setkání probíhají pravidelně každou středu od 16 do 18 hod. a účastní se jich 12 dětí ze základních škol převážně Prahy 6, nabídka je však určena pro děti z celé Prahy.


V rámci klubových setkání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce víkendové výlety. Poslední výlet se uskutečnil v listopadu a jeho cílem bylo lysolajské údolí Housle. Na leden je naplánován výlet do liberecké zoo. Na podzimních setkáních děti mj. vyráběly a pouštěly draky, vánoční setkání byla zaměřena svátečně, děti vánočně ozdobily borovici v zahradě o. s. Prev-Centrum a uspořádaly vánoční besídku.

Klubová setkání jsou zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování sebedůvěry, sebejistoty, nácvik sociálních dovedností, schopnosti čelit tlaku rizikových vrstevníků, rozvoj schopnosti spolupracovat. Do programu jsou dále zařazovány výtvarné techniky (malování na sklo, na trička, tvorba vitráží do oken, práce s keramickou hlínou), sportovní aktivity, jako např. petanque, stolní tenis, bruslení atd. Setkání probíhají v areálu o. s. Prev-Centrum na adrese Meziškolská 1120, Praha 6 (spojení tram 22 /zast. U Kaštanu/ nebo bus 174, 108 z Hradčanské /zast. Břevnovská/).

V klubu je ještě několik volných míst.
Veškeré další informace získáte na adrese Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6,
nebo telefonicky na tel. čísle: 233 355 459, GSM: 776 619 505
e-mail: cpp@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz
(kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Marten- ková, Cyril Zákora).