Hudební život Prahy v proměnách staletí

To je téma nového přednáškového cyklu Muzea HMP v rámci Akademie volného času pro všechny, kteří mají zájem a najdou si čas každý třetí čtvrtek v měsíci (v lednu mimořádně čtvrtý čtvrtek v měsíci) v době od 16.30 do18 hod. na přednášku o hudebním životě v Praze v dobách minulých.


Program přednášek:
22. 1. Hudební život Prahy v době vlády císaře Karla IV.
19. 2. Hudba v rudolfinské Praze
18. 3. Pražští skladatelé v období baroka
15. 4. Italská opera ve Šporkově divadle a v Divadle v Kotcích
20. 5. Pražský hudební klasicismus a Wolfgang Amadeus Mozart
17. 6. Národní obrození a hudební život Prahy
(počátky hudebního romantismu Bedřich Smetana)
16. 9. Hudební romantismus v Praze (A. Dvořák a jeho žáci)
21. 10. Slavní hudebníci v Praze 19. století
18. 11. Česká hudební moderna
16. 12. Závěrečné rozloučení s frekventanty a s hudbou malým vánočním koncertem
Přednášky se budou konat v hlavní budově Muzea, Na Poříčí 52, Praha 8