Kaštan čekají postupné změny

Kulturní centrum Kaštan změní od začátku února svého provozovatele. Co můžeme od února očekávat a jakých změn se dočkáme v souvislosti s novým provozovatelem, jsme zjišťovali u předsedy Unijazzu, Č. Huňáta a místopředsedy Z. Krejčího.

Rada Prahy 6 vybrala jako vítěze ve výběrovém řízení občanské sdružení Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, přičemž rozhodla, že městská část zároveň přispěje dvěma miliony korun na provoz centra.
Změny se uskutečnily vzhledem k transformaci příspěvkové organizace Dejvické divadlo, v jejímž rámci došlo k oddělení hudebního klubu Delta, Dejvického divadla a kulturního centra Kaštan, které budou fungovat samostatně. „Městská část tím sleduje dva cíle: zefektivnění práce a úsporu finančních prostředků,“ řekl radní Jan Holický. Příspěvek na pětileté provozování centra činí 2 miliony korun, přičemž první dva roky bude přidělováno po 500 tisících korunách ročně. „Oproti současnému stavu to bude výrazná úspora, neboť dva miliony korun stálo centrum Kaštan ročně do nynějška,“ dodal radní Holický.
Občanské sdružení Unijazz má za sebou více než deset let existence. Jeho cílem je podpořit prostorem v tvorbě umělce, kteří se pohybují v okrajových žánrech či na jejich pomezí, a umělce začínající. Unijazz každoročně organizuje tři velké festivaly: Alternativa je přehlídkou alternativní a experimentální hudby, Babí léto v psychiatrické léčebně organizuje v rámci Týdne duševního zdraví a festival Boskovice je zaměřen na záchranu a obnovu židovské čtvrti tohoto města.Vydává nekomerční kulturní magazín Uni.

 

V centru se objeví i okrajové žánry


Změní se zásadním způsobem provoz kulturního centra?

Žádné zásadní změny nebudou, a ty, které nastanou, budou probíhat postupně. Nemůžeme si dovolit centrum z provozních důvodů zavřít třeba na tři měsíce, aby se nepřerušila kontinuita a lidé tam nepřestali chodit. Nyní probíhají určité aktivity v rámci školního roku, které pochopitelně necháme dojít ke konci a k větším změnám dojde až od září.

Plánujete změnu programového zaměření?

Programová náplň bude vycházet z té stávající, rádi bychom ji doplnili o některé aktivity, které se odvíjely v Unijazzu. Budou zachována divadla a pořady pro děti, filmová projekce videokazet a 16mm filmů také. Plánujeme pokračovat v koncertech a živých vystoupeních, ale počítáme, že by jich bylo více. Chtěli bychom zavést poslechové pořady, pouštění z CD. Náplň v živém hraní bychom chtěli obohatit tím, že bychom zasáhli do více oblastí, od klasiky po jazz. Nebudeme se vyhýbat programově žádnému žánru. Unijazz svým zaměřením podporuje menšinové žánry, pravděpodobně vynecháme populární linii. Rádi bychom dělali koncerty kapel, které nejsou tak zavedené, a jednou za měsíc bychom chtěli dát příležitost kapelám, které se nemohou jinde prosadit. Vedeme jednání, že by patrony jednotlivých večerů byli naopak známí hudebníci, kteří jsou z Prahy 6, abychom zajistili návštěvnost.

A co ostatní aktivity?

Počítáme s výtvarnými, hudebními kurzy, s pohybovými kurzy, se vším se počítá, jenom to závisí na dohodách a na koordinaci využívání prostor Kaštanu, ve kterém i nadále působí soubor Rosénka. Během tohoto školního roku budeme hledat nové partnery nebo se dohodneme se starými.

Dojde k nějakým stavebním úpravám?

Stavební úpravy se budou odehrávat na minimální bázi, a to ze dvou důvodů: jednak je objekt stavební památkou, takže nemůžeme dělat razantní změny, a druhým důvodem jsou finance. K sálu, který je v 1. patře, bychom chtěli připojit minibar, který by v době akcí dokázal občerstvit publikum či účinkující, časem by mohl být otevřen i mimo kulturní akce. S otevřením zahradní restaurace se samozřejmě počítá na přelomu jara a léta, přičemž bychom rádi toto prostředí trochu zkulturnili.

Od února zajišťuje program vaše sdružení, máte nějaká lákadla pro návštěvníky?

V únoru vystoupí skupina Janota 1935, která více méně pochází z Břevnova, v jednání je vystoupení dvojice Vích a Weinberger, která spolupracovala s divadlem Sklep a dělala hudbu k filmům Kouř a Cestě z města, 17. 2. by mělo být autorské čtení Martina Fendrycha. Připravujeme velmi zajímavý projekt architekta Zdeňka Lukeše, což bude cyklus přednášek o spojení hudby s architekturou, v oddělených pořadech představí jednotlivé sály a koncertní síně ve spojení s hudbou, jaká se tam hrála nebo měla hrát a nehrála. Časem bychom chtěli do Kaštanu přesunout i část festivalu Alternativa, nebo v rámci přípravy na festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích, který pravidelně organizujeme, bychom představili některé z kapel.

Jak jste spokojeni s dotací, kterou vám na provoz poskytne městská část Praha 6?

Dotace je na hraně, předpokládáme ještě další shánění peněz přes granty, ale nechceme brečet. Vážíme si jistých peněz a musíme se tomu přizpůsobit. Věříme si, a máme také co nabídnout. Je dobré, že se Praha 6 odhodlala k takovému výběru, neboť nevíme o podobném občanském sdružení, které by vyhrálo takové výběrové řízení. Je to pro nás velká zodpovědnost a myslíme si, že to může ukázat cestu i dalším.