Na Malovance vyroste nutná křižovatka s tunelem, lidé nejsou nadšeni

náhled souboruZločiny komunismu na rodině Kolátorů jsou jistě nesporné a nikdo je ani nezpochybňuje ani nesnižuje. Stejně tak nesporné je, že Jan Kolátor byl významný břevnovský starosta. Stejně tak je neoddiskutovatelné, že Kajetánka vždy bude významná součást architektonického dědictví. Dalo by se říci, že jde o jakýsi klenot Prahy 6, leč kdo objekt viděl ví, že je spíše naší ostudou.

Zástupci hlavního města jakožto investora se snažili občanům podrobně a značně názorně vysvětlit, jak celá stavba bude probíhat, s jakými je spojena riziky a nepříjemnostmi zatěžujícími především obyvatele bydlící v blízkosti Malovanky. Přesto se nevyhnuli sporům a slovním útokům některých občanů, kteří ve výstavbě vidí spíše zátěž pro životní prostředí, zhoršení podmínek pro bydlení, a také se bojí, aby kvůli tunelu nenarostla v oblasti Břevnova dopravní zátěž. Někteří obyvatelé vyjádřili i obavy, zda se nebudou muset kvůli výstavbě tunelu z okolních domů vystěhovat.

„Takovým provozem se znehodnotí už dnes narušené bydlení. Bude se měnit cenová mapa a výše nájmů v okolních domech?“ „Dáte nám protihluková okna?“ „Co nás bude oddělovat od silnice, po které se budou valit desetitisíce aut?“, zněly například některé z dotazů. Při setkání vystoupil i Petr Kužvart, který se velmi ohrazoval proti tomu, že se jedná, když ještě není vydáno stavební povolení. Podle něj je důležitější vybudovat urychleně především silniční okruh. To je ale také přání Prahy 6, s níž se tak paradoxně ocitl ve shodě. Na námitku, že stavební povolení ještě nebylo vydáno, však odpověděl přímo starosta Tomáš Chalupa, že podstatou setkání je informovat občany, ne je stavět až před hotovou věc.

Občané požadovali také zřízení informační telefonní linky, na které by se mohli jednak informovat na detaily kolem výstavby, někteří však požadovali telefonní spojení po celých 24 hodin, kde by bylo možné si postěžovat i v průběhu stavby na případné potíže a problémy. Zřízení informační linky přislíbila radnice Prahy 6.

„My přece nezakrýváme, že přechodně se podmínky především v bezprostředním okolí Malovanky zhorší. Ale městský okruh je nutný a nevyhnutelný. Jakmile bude tato křižovatka dokončena, automobilový provoz se dostane zpátky do normálu. A auta, která dnes vyjíždějí na povrch ze strahovského tunelu, budou pokračovat směrem do centra stále pod zemí, takže jich na Patočkově pravděpodobně ještě ubude,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková, která má na starosti dopravu na Praze 6. A dodává, že i když je Praha 6 pouze účastníkem řízení, přesto hodlá tvrdě dohlížet na dodržování limitů a pravidel při stavbě, především na to, aby nebyla neúnosně překračována hlučnost a prašnost. To potvrzují i slova ing. Miroslava Kolečkáře, který bude mít dohled nad stavbou na starosti. Podle něj bude prováděn hydrologický monitoring, geodetické sledování okolních objektů včetně kontroly trhlin na domech a sledování povrchu a další opatření.

Jak uvedla ing. Machačová z magistrátu v současnosti projíždí oběma směry strahovským tunelem 24 000 aut. V roce 2005 je ale už prognózováno až 100 000 aut denně a o dalších pět let později až 120 000 aut v obou směrech. Na povrchu po Patočkově by však z tohoto počtu mělo po dokončení tunelu až na Pelc–Tyrolku jezdit asi jenom 20 000 aut, tunelem zbývajících 80–100 000 automobilů. Do budoucna se tak předpokládá, že podstatná část automobilové dopravy bude vedena pod zemí.