Na ZŠ J. A. Komenského proběhla Zlatá myš

Ještě vuplynulém roce uspořádala tato břevnovská škola již třetí ročník celopražské redaktorské soutěže Zlatá myš, tentokrát na téma ekologie.

Cílem redaktorských týmů složených ze žáků pražských škol bylo vytvořit časopis na dané téma. Ke spolupráci bylo přizváno i sdružení pro ekologickou výchovu Tereza. Soutěž byla spojena také s „Podzimním setkáním“ občanského sdružení Rytmus, které se stará o integraci zdravotně postižených dětí a na soutěž tak byli pozváni dva zástupci integrovaných žáků – Pavel Opl, který byl součástí týmu ze ZŠ Jakutská a Vráťa Dřínek za Gymnázium J. G. Jarkovského. Celkem soutěžilo jedenáct redaktorských týmů, např. z Ekogymnázia, ZŠ Barrandov, ZŠ Marjánka, J. A. Komenského a dalších. Třetí den nastal vytoužený okamžik, když odpoledne zasedla odborná komise, hodnotící zpracování zhlediska ekologie, žurnalistiky, úrovně českého jazyka a programování. Vítězem se stal nakonec tým ze ZŠ Jakutská.