Odměny strážníkům a policistům

Radní schválili finanční odměny strážníkům městské policie a policistům Policie ČR. Nejlepšími se stali strážník z Dejvic a inspektor policie z břevnovské služebny.

Za rok 2003 byl odměnou 15 tisíc Kč oceněn strážník okrsku č. 26 – Dejvice Z. Šídlo. Jak uvedl starosta Tomáš Chalupa, stalo se tak proto, že své úkoly vyplývající z jeho funkce plní samostatně a na vysoké úrovni. Vystupuje profesionálně, taktně a přiměřeně okolnostem. Má dostatek odborných vědomostí a dovedností a usiluje o zvyšování své kvalifikace. Letos zahájil studium na Policejní akademii. Svůj aktivní přístup prokazuje i v mimopracovních aktivitách, například reprezentací v rámci Šachové ligy MP.

Nejlepším policistou pro rok 2003 byl pak vyhlášen policejní inspektor z břevnovské služebny por. Vl. Simon, který rovněž získá odměnu ve výši 15 tisíc Kč. Jedná se o spolehlivého, odpovědného a obětavého policistu, který ochotně plní uložené úkoly i nad rámec služebních povinností. Své mnohaleté zkušenosti (u policie v Praze 6 pracuje od r. 1964) uplatňuje u dozorčí služby útvaru, kde je v trvalém kontaktu s občany, a stal se téměř nenahraditelným. Letos byl také oceněn rezortním vyznamenáním „Za věrnost“.

Dva okrskáři městské policie navíc získají mimořádnou finanční odměnu 12 500 Kč na úhradu nákladů za studijní rok. Oba studují Policejní akademii, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Všechny odměněné navrhli ředitelé městské policie nebo Policie ČR v Praze 6.