Praha 6 do nového roku opět bez dluhů

Necelou hodinu a půl trvalo, než zastupitelé Prahy 6 schválili rozpočet městské části pro příští rok. Úhrn příjmů je navržen ve výši 674,9 mil. Kč a výdajů ve výši 812,4 mil. Kč.

I přesto, že výdaje překračují o 140 milionů příjmy, nejedná se o schodkový rozpočet. Jak vysvětlil starosta Tomáš Chalupa, který je zároveň předkladatelem rozpočtu, navýšení výdajů je způsobeno „snahou zpracovatele maximálně naplnit potřeby jednotlivých odvětví, aniž by byl zásadně snížen objem celkových finančních zdrojů městské části Praha 6. Schodek je proto vyrovnán zapojením fondů městské části, kdy tyto finanční prostředky budou použity na úhradu investičních výdajů." Tento návrh rozpočtu pro rok 2004 byl také drtivou většinou zastupitelů schválen.

Značný, až třiašedesátiprocentní nárůst poskytnutých financí oproti loňskému roku přitom v rozpočtu zaujímá oblast péče o životní prostředí. Toto navýšení podle starosty souvisí s připravovaným novým modelem údržby chodníků, komunikací a zeleně na Praze 6, který by měl být spuštěn nejspíš v dubnu. Podle něj byla Praha 6 rozdělena do sedmi „rajonů“, které budou obhospodařovány stanovenými firmami a kontrolovány nejen konkrétními strážníky, ale také určenými inspektory z radnice, kteří budou mít každý na starosti „svůj rajon“. Pro danou oblast je pak stanovena také frekvence údržby. Z těchto opatření vzešly potřebné finanční částky na každý hektar, jejichž součtem pak vznikl onen nárůst o 63 %.

Radnice dále hodlá investovat například 20 mil. Kč do rekonstrukce objektu Ladronka, za 7 milionů zrekonstruovat park Ch. Masarykové nebo postavit nadchod přes ulici Patočkova, který přijde na 10,5 mil. Kč. Nový sportovní areál ZŠ TGM bude stát téměř 23 mil. Kč a rekonstrukce ZŠ a MŠ Bělohorská 174 přijde na 22 mil. Kč. Více než 4 mil. Kč bude stát financování lékařské služby první pomoci. V oblasti územního rozvoje jsou připraveny prostředky na architektonickou soutěž objektu na Vítězném náměstí, která by se měla uskutečnit v letošním roce. Rozpočet počítá i s necelými šesti miliony na dokumentační a další přípravu výstavby dvou domů seniorů tak, aby alespoň jeden bylo možno začít stavět v roce 2005 a dokončit v roce 2006.