Praha 6 vrátila Židovské obci nemovitost

Zastupitelé těsně před Vánocemi schválili darování domu v ulici Jugoslávských partyzánů v Dejvicích Židovské obci v Praze, která je svou historií nejstarší nevládní organizací v hlavním městě. Podmínkami daru je předkupní právo pro městskou část a zároveň věcné břemeno, podle něhož musí Židovská obec nadále pronajímat převzaté prostory k provozu zdravotnických zařízení, zejména lékařských ordinací, po dobu dalších 25 let.


Jednání o případném navrácení nemovitosti Židovské obci v Praze probíhají již od roku 1993. Ke kladnému rozhodnutí přispěl mimo jiné i fakt, že Židovská obec, která v první polovině roku 2002 obnovila svůj požadavek, předložila do té doby neznámý dokument – výměr ÚNV – referátu pro vnitřní věci a bezpečnost k likvidaci Židovských humanitních spolků, v němž je likvidátorovi uloženo předat majetek Židovské náboženské obci. Tím byly odstraněny pochybnosti o vlastnictví Židovské obce v Praze k předmětné nemovitosti před jejím zabráním státem.

"Už dlouhou dobu jsem členem zastupitelstva a v tuto chvíli, i jako opoziční zastupitel, musím poděkovat místostarostce Kousalíkové, že dokázala dotáhnout do konce něco, o co se marně snažili v minulosti starostové Hermann, Boček nebo Bém", komentoval vrácení majetku Židovské obci zastupitel za ED Michal Tryml. "Domnívám se, že Židovská obec jako nástupce Lože Bohemia je obětí padesáti let historie tohoto státu a je naší povinností tuto historickou křivdu napravit. Dnes k tomu máme jedinečnou příležitost", podpořil vrácení majetku starosta Tomáš Chalupa (ODS).

Dům do roku 1939 vlastnila židovská charita - sociální kongregace "Lože Bohemia I. O. B. B." Po jeho zabrání Gestapem vlastnictví přešlo na "Velkoněmeckou říši". Po válce byla zřízena národní správa, v r. 1950 bylo obnoveno vlastnické právo Lože Bohemia. Po násilné likvidaci tohoto spolku byl majetek předán Židovské náboženské obci v Praze. Následně byl tento dům konfiskován a majitelem se stal čs. stát - ministerstvo vnitra, ze kterého přešla správa na ONV Praha 6.

Od r. 1947 do 31. 5. 1990 byla nemovitost v trvalém užívání OV KSČ. V r. 1975 byl k původnímu domu do vnitrobloku přistavěn jednací sál s technickým zázemím. Od převzetí nemovitosti v r. 1990 je původní budova využívána pro lékařské ordinace, jednací sál se zázemím byl využíván pro jednání obvodního zastupitelstva a pro různé kulturní akce.

Po schválení návrhu zákona o státní sociální podpoře a převodu působnosti v této oblasti na "velké" městské části, musela městská část žádat vhodné prostory. Jako prakticky jediné v úvahu přicházející řešení byl pro tyto účely adaptován jednací sál včetně celého přízemí budovy.
Vláda ČR se na konci roku 1998 zabývala postupem při zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem holocaustu a uložila mimo jiné primátorovi hl. m. Prahy předložení materiálu s uvedením důvodů nevrácení majetku, mezi kterým byl též uveden objekt v ulici Jugoslávských partyzánů. Židovská obec v Praze následně v první polovině roku 2002 znovu obnovila svůj požadavek na předání nemovitosti či její původní části a doložila do té doby městské části neznámý dokument, zmíněný výměr ÚNV.