Rozhovor s předsedou kulturní komise Michalem Trymlem

O problému umístění městské knihovny, dalších možnostech kulturního vyžití...

Kulturní komise se opakovaně zabývá problémem umístění městské knihovny. Jak se momentálně tento stav vyvíjí?

Současná situace je taková, že knihovna, jejíž provoz financuje magistrát, se nachází v soukromém domě, kde se stále zvedá nájem, a tím náklady na provoz. Pro knihovnu se proto hledá nové umístění. Původně se měla přesunout do nového objektu na Vítězném náměstí, který se bude stavět, ale koncepce stavby se zaměřila na komerční využití. Stále tedy nejsou v centru Dejvic jiné prostory, aby knihovna byla všem dostupná. Současná knihovna s 300 m2 navíc nevyhovuje velikostí. Potřebujeme prostory velké 800 m2, kam se umístí i audiovizuální materiály, CD, kde bude přístup na internet. Zájem o využívání knihovny je velký, ale musí vyhovovat moderní době. Dnešní knihovna, to nejsou jen regály s knihami. Z mého pohledu ovšem problém městské knihovny nepatří mezi priority zájmů radnice a není zde dostatečná vůle tento stav řešit.

Obyvatelé Hanspaulky a Baby si stěžují, že v jejich lokalitě chybí možnosti kulturního vyžití. Řešila komise takový podnět?

Z Hanspaulky se na nás zatím nikdo neobrátil, ale tam se jedná o známý, dlouhodobý problém s Hendlovým dvorem. Obecně však mohu říct, že kultura vyžaduje peníze a městská část dává do kultury hodně peněz, rozhodně je na jednom z předních míst v Praze. Jenom na Dejvické divadlo se ročně vydá kolem 17 milionů korun. Poslední schůze zastupitelstva schválila též pronájem kulturního klubu Delta novému provozovateli s dotací 9 ,5 milionu korun, protože sám se uživit nemůže. To je jeden z našich úkolů, podpořit kulturu zejména na okraji městské části, protože tam je situace nejhorší.

Kulturní komise pracuje nejen v oblasti kultury a sportu, ale i památkové péče…

Ano, přesto se touto činností takřka nezabýváme. Jedním z problematických míst jsou Staré Střešovice – jejich chaloupky zmizely pod přestavbami. Návrh na prohlášení za památku přišel pozdě, ministerstvo chaloupky prohlásilo za pa-mátky v době, kdy už takřka nebylo co chránit. V tomto smyslu hraje Praha 6 velmi pasivní roli.

S čím jste naopak jako předseda komise spokojen?

Kulturní komise posuzuje žádosti o granty a členové komise každoročně po věcné stránce kontrolují přidělené prostředky. Myslím, že tím se Praha 6 může pochlubit, přidělování grantů je dobrá věc a grantové řízení bývá i ze strany úřadu dobře připraveno.