Sto padesát dětí na pódiu

náhled souboruRadnice žádá občany o podporu. Stavba takového silničního okruhu Prahy, která městu ulehčí v katastrofální dopravní situaci, je ohrožena. Nové návrhy trasy okruhu mohou situaci naopak zhoršit. Starostové městských částí Praha se proto obracejí na občany s žádostí o podporu.


S údivem jsme mohli vyslechnout hru šestileté Milenky Kolářové ve Vivaldiho houslovém koncertu, jedinečnou virtuozitu M. Svobody v podání Lisztovy klavírní skladby Il sopiro, stejně tak přesvědčivou virtuozitu Barunky Kolářové (15 let) ve skladbách J. S. Bacha a N. Paganiniho. V závěru koncert kulminoval výkony kolektivních těles. Jenda věta z Vivaldiho koncertu Jaro zazněla s doprovodem kytarového souboru (sóla rodina Kolářových). Když se pak na pódiu shromáždila skoro stovka dětí, aby zahrály Bingeho Alžbětinskou serenádu, zdálo se, že už se zážitek nemůže násobit. Ale k našemu údivu závěrečnou svitu vánočních koled hrál velký žákovský orchestr a ještě sbor, takže na pódiu bylo opravdu 150 dětí. Tři závěrečná díla upravil pro žáky školy její ředitel Miroslav Kokoška a velká tělesa řídil zkušenou rukou a s velkým muzikantským nasazením Mgr. O. Boháč. Když se pak s melodií Tiché noci, hrané výborně na lesní roh, zjevil za okny ohňostrojový déšť, nechyběly ani slzy dojetí. Učitelé školy připravili krásnou a radostnou bilanci práce dětí jejich rodičům, současně však přinesli pro Prahu 6 originální koncert úspěšné a vyhledávané hudební školy této městské části.


Žáci ZUŠ Ch. Masarykové s nadšením předvedli vše, co se za dobu svého studia na umělecké škole naučily.