Takový byl rok 2003 v Praze 6…

náhled souboruNabízíme Vám ohlédnutí za uplynulým rokem...

Leden
10. 1. Sta let se dožívá ing. Jan Dědina, který si i ve svém věku dokáže udržet skvělou kondici. Celý život chodil pěšky, dokonce do práce z Dejvic na Vinohrady.
17. 1. Začala fungovat nová policejní služebna za 1,7 mil. Kč v ul. Ve Střešovičkách.
22. 1. Radní souhlasili s realizací Komerčního centra Vypich, ale s několika podmínkami.
23. 1. Praha 6 zajistila 23 náhradních bytů pro celkem 62 občanů ze zatopených oblastí Prahy 6.
29. 1. Starosta Tomáš Chalupa, radní, někteří vedoucí odborů, statik a hygienik navštívili občany postižené srpnovými povodněmi v oblasti Podbaby v ul. Papírenská a v ul. V Šáreckém údolí.

Únor
5. 2. Finanční pomoc Speciálnímu domovu mládeže a Sboru dobrovolných hasičů postiženým povodní schválili radní ve výši 130 tis. Kč z povodňového konta Prahy 6.
Tentýž den radní odsouhlasili poskytnutí finanční odměny nejlepším strážníkům městské policie a Policie ČR.
22. 2. Uskutečnil se první zimní maratón na horských kolech na tradiční trase podzimní Pražské padesátky z Dejvic přes Horoměřice na Okoř a přes Tuchoměřice zpět do Prahy. Trať měřila přesně 37 km.
22. 2. V Hotelu Pyramida se konal 12. reprezentační ples Prahy 6.
28. 2.–1. 3. V Břevnově proběhlo tradiční Masopustní veselí.

Březen
5. 3. Došlo k rozšíření městského kamerového systému v Praze 6 a byl schválen pronájem nemovitosti č. p. 79 ve Starých Střešovicích, původně osídlený medáky, společnosti Regenerace, spol. s. r. o, na dobu určitou 12,5 roku, za roční nájemné ve výši 216 000 Kč.
13. 3. Otevřela se výstava v Písecké bráně „Po stopách čs. legií 1914–1920, kterou navštívil i prezident Václav Klaus.
19. 3. Souhlasem radních byla de facto založena kronika městské části Praha 6.
20. 3. O půlnoci byl aktivován systém bezpečnosti na území m. č. Praha 6. V praxi to znamenalo, že je v pohotovosti radnice, a svou činnost zahájil i krizový štáb Prahy 6, který se sešel v souvislosti se situací v Iráku. Pro občany byla zřízena bezplatná linka 800 800 001.

Duben
2. 4. Nová rada přijala „Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 2002–2006“, ve kterém vytyčila konkrétní cíle pro následující období.
22. 4. Paní Vilemína Gerstelová se dožila 102 let a stala se tak nejstarším občanem Prahy 6.
22. 4. Po sedmé vyhrálo florbalové družstvo Tatran Střešovice mistrovský titul a pohár.
22. 4.Došlo k bankovnímu přepadení, při němž zemřel člověk.
30. 4. U příležitosti 100. výročí povýšení Bubenče na město připravují m. č. Praha 6 a Praha 7 společné oslavy, které se budou konat pod vybraným logem.

Květen
2. 5. Pamětní medaili za propagaci I. a II. odboje a podporu legionářského hnutí udělila starostovi Prahy 6 Tomáši Chalupovi Československá obec legionářská.
14. 5. Radní souhlasili s tím, aby pražské Divadlo Semafor, které po vytopení vlastních prostor v Karlíně hostovalo na řadě pražských scén, našlo svůj nový domov v sále někdejší tančírny Globus v Dejvicích.
15. 5. Důchodkyně věnovala ze svých úspor 140 tisíc Kč na povodňové konto Prahy 6.
16. 5. Uskutečnilo se místní šetření před budovou Ústřední čistírny odpadních vod v Papírenské ulici za účasti zástupců radnice, veřejnosti a vedení čistírny. Důvodem ke svolání šetření byl dlouhodobý zápach a hluk z čističky.

Červen
6. 6. V obnoveném parku Ladronka, otevřeném po náročné rekonstrukci, se konaly závody na in-line bruslích pro děti základních škol.
13.–14. 6. I na Praze 6 se konalao referendum o vstupu do EU. Praha 6 se mohla pochlubit jednou z nejvyšších účastí.
19. 6. Uskutečnila se tradiční slavnost pro děti na konci školního roku na Petynce.
20. 6. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím dotace majitelům nemovitostí na odstraňování následků povodně v roce 2002 v celkové výši 3,9 mil. Kč.
20. 6. Už podesáté proběhl tradiční Společenský večer Prahy 6, který se konal v hotelu Praha. Tentokrát byl nazvaný „Praha 6 hostí Evropu“. Jeho cílem bylo ukázat Evropu jako kompaktní celek i s těmi zeměmi, které v EU nejsou.
21. 6. Svůj provoz zahájila už dvacátá bezpečnostní kamera v Praze 6.
25. 6. Radnice Prahy 6 poskytla Policii ČR finanční dary v hodnotě 300 tis. Kč.

Červenec
10. 7. Radnice Prahy 6 zorganizovala s pomocí agentury STEM reprezentativní průzkum názorů občanů městské části. Dominantním problémem se tak ukázaly otázky související s dopravou.
22. 7. Svůj provoz zahájila jedenadvacátá bezpečnostní kamera v Praze 6.
25. 7. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze a na základě vyjádření zástupce Spolku medáků v exekučním řízení před Obvodním soudem v Praze 6, že vyklidili předmětné nemovitosti, provedl ráno v 5.40 hod.právní zástupce Prahy 6 spolu s exekutorským úřadem pro Prahu 6 převzetí majetku městské části. Jednalo se o dva domky ve Starých Střešovicích, č. p. 79 a č. p. 96, které od roku 1998 nelegálně užíval Spolek medáků a ochotnická jednota Lípa slovanská. Převzetí monitorovala Policie ČR.
Srpen
6. 8. Starosta zahájil Czech Hockey Challenge Cup 2003, mezinárodní hokejový turnaj.
29. 8. Petynku v sezoně navštívilo více jak sto tisíc lidí, jubilejním návštěvníkem se stala učitelka ZŠ z Petřin a získala od radnice Prahy 6 volnou vstupenku na celý rok 2004 v hodnotě 2500 Kč.

Září
1. 9. Prezident Klaus se zúčastnil zahájení školního roku na ZŠ Marjánka v Praze 6.
2. 9. Paní Božena Dryeová se dožila rovné stovky let.
3. 9. V Tereziánském sále břevnovského kláštera udělil starosta Tomáš Chalupa čtyři tituly Čestných občanů Prahy 6.
4. 9. Po nesouhlasném stanovisku Prahy 6 k dokumentaci hodnocení vlivů rychlodráhy z Prahy na letiště Ruzyně a do Kladna na životní prostředí, a po celkem 177 nesouhlasných vyjádřeních nejen jednotlivců, ale i skupin občanů, vrátilo ministerstvo životního prostředí na základě vyhodnocení dostupných podkladů dokumentaci oznamovateli. Požadovalo doplnit další variantu řešení, která bude v konfliktních úsecích, tzn. přes území Prahy 6, vedena pod povrchem.
13. 9. Muži, ženy i děti připoutaní na vozíčkách závodili v několika kategoriích na tratích 1500 a 3000 metrů, ve slalomu a v doplňkových disciplínách už po dvacáté v oboře Hvězda. Proběhla také tombola a kulturní vystoupení.
19. 9. Zastupitelé schválili „Koncepci školství městské části Praha 6“.
29. 9.–5. 10. Konal se „Týden Zdravé šestky“, který především pro děti a mládež připravila již potřetí radnice v průběhu dvou let. Akce je zaměřena na protidrogovou prevenci a vhodné využití volného času.
30. 9. Slavnostně byla odhalena pamětní deska malíři, ilustrátorovi a kreslíři Janu Dědinovi (1870–1955) a jeho synovi, skladateli Ivo Dědinovi (1922–1999) ve Verdunské ul. 23.

Říjen
10. 10. Prezident ČR Václav Klaus s manželkou strávil na Praze 6 téměř celý den a seznámil se s životem obyvatel této městské části při nejrůznějších příležitostech. Mimo jiné zahájil i tradiční břevnovské posvícení, které se konalo 10.–12. 10.
14. 10. Na celý den zrušil starosta T. Chalupa svůj program, aby mohl ve své kanceláři odpovídat každému na dotazy týkající se dalšího prodeje bytového fondu v Praze 6.
27. 10. Před Ústavem makromolekulární chemie na Petřinách byl slavnostně poklepán základní kámen k památníku prof. Otto Wichterleho. Radnice tak chtěla symbolicky připomenout nedožité 90. narozeniny světově proslulého českého chemika.

Listopad
7. 11. Zastupitelé Prahy 6 po šestihodinové diskusi schválili nový model nakládání s bytovým fondem. Rozhodli prodat více než 5000 bytů jejich oprávněným nájemníkům.
15. 11. Iva Hüttnerová zahájila výstavu svých obrázků v Písecké bráně.
27. 11. Městská část Praha 6 a Nadace Milady a Jiřího Anderlových slavnostně otevřely novou Galerii Anderle ve zrekonstruované Pelléově vile.
30. 11. Starosta T. Chalupa rozsvítil v 18 hod. patnáctimetrovou vánoční jedli symbolizující vánoční strom Prahy 6 na Vítězném náměstí. Rozsvícení stromu doprovodila svými tóny také Pražská mobilní zvonohra.

Prosinec
5. 12. Svým podpisem zástupci Prahy 6 a ČVUT prodloužili „Dohodu o spolupráci“, která byla původně podepsána už v r. 2001. Smlouva zahrnuje například řadu společných projektů a spolupráci hlavně při problematice rozvoje Prahy 6.
9. 12. Uskutečnilo se významné setkání odborníků, zástupců magistrátu a radních Prahy 6 s občany na téma výstavba mimoúrovňové křižovatky na Malovance.
11. 12. Tři pečovatelky z DPS Šlejnická v Praze 6 – Bohumila Krulichová, Olga Machoninová a Zdena Jungerová – získaly Čestné uznání za práci v oboru pečovatelství při celostátním ocenění „Pečovatelky roku 2003“.
13.–21. 12. Uskutečnila se tradiční oslava adventu ve stanu na Vítězném náměstí.
15. 12. Sněhová nadílka zrušila slavnostní otevření nového chodníku ve Verdunské ul.