Verdunská už má také nové chodníky

Šedobílá chodníková mozaika a nový asfalt proměnily další část Bubenče. Dokončením rekonstrukce chodníků a silnice v ulici Verdunská byla realizována další část chodníkového programu Prahy 6. Nový, 350 metrů dlouhý úsek ve Verdunské tak přímo navazuje na první část, která se realizovala v loňském roce v ulici Národní obrany. Slavnostní otevření druhé etapy mělo být spojeno s pochodem mažoretek ZŠ Emy Destinnové, to však překazilo mrazivé počasí a první sněhová nadílka.


„Chodníkový program je jeden ze základních programů rozvoje městské části,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa a dodal, že druhá etapa programu se netýká pouze nového povrchu chodníku. Ze 14 milionů korun, vynaložených městskou částí, byly upraveny pouliční sítě, doplněna parková zeleň, situovány lavičky, odpadkové koše a stromové mříže. Podle informaci radního Jana Holického, který je za chodníkový program zodpovědný, byly vzhledem k vegetačním obdobím pro kácení a výsadbu nových stromů stavební práce zahájeny v srpnu, i když celková rekonstrukce probíhala už od jara. Stromy ve velmi špatném stavu byly vykáceny a nahrazeny 46 mladými stromy. V rámci úprav se též zvýšil počet parkovacích míst o 22.

Městská část má snahu zlepšit kvalitu chodníků nejen v historickém centru Bubenče, ale i v Břevnově nebo na Bílé Hoře. „V rámci standardních výměn sítí se nám to letos povedlo na Hanspaulce a na Ořechovce,“ řekl dále radní Holický. „V současnosti se vypracovává generel chodníků na území celé městské části, z něhož bude zřejmé, v jakém stavu chodníky jsou. Na základě tohoto generelu se budeme snažit koordinovat opravy sítí s úpravami chodníků tam, kde jsou plánovány,“ vysvětlil radní. V příštím roce plánuje městská část v podobném finančním rozsahu (cca 20 mil korun) připravit změny profilů a vydláždění v prostoru před bubenečskou radnicí a na Krupkově náměstí, které by spojila s oslavami 100. výročí povýšení Bubenče na město.