Pod Vítězné náměstí podchod s obchody

Katastrofální dopravní situace na Vítězném náměstí má šanci na zlepšení. Radnice Prahy 6 spolu s magistrátem připravují výstavbu podzemní obchodní pasáže, která by propojila stávající vestibul metra s Dejvickou ulicí.


Katastrofální dopravní situace na Vítězném náměstí má šanci na zlepšení. Radnice Prahy 6 spolu s magistrátem připravují výstavbu podzemní obchodní pasáže, která by propojila stávající vestibul metra s Dejvickou ulicí. 

Tisíce lidí, kteří dnes křižují ústí ulice Svatovítské a pokračují dál do centrální části Dejvic nebo Bubenče, by z metra rovnou vystoupily do ulice Dejvická, která je dopravně mnohem méně zatížená než samotné náměstí. 

Na plánu šestkové radnice, který již projednaly jak komise dopravy, územního rozvoje, finanční výbor i rada a záměr schválilo zastupitelstvo, se nyní velmi intenzivně pracuje. „Naskytl se ideální čas zasáhnout do parteru Vítězného náměstí a vyřešit konflikt mezi chodci a motorovými vozidly. Na příští rok totiž město naplánovalo generální rekonstrukci stropní desky stanice metra Dejvická, která je v dezolátním stavu. Navíc dopravní situace na náměstí se stále zhoršuje,“ vysvětluje časovou naléhavost celé věci starosta Tomáš Chalupa. Praha 6 by přitom chtěla využít situace, kdy kvůli rekonstrukci bude přerušena a odkloněna doprava z Evropské ulice a omezena na Vítězném náměstí. „K opravě stropní desky se přistupuje jednou za pětadvacet let, takže pokud se nerozhodneme o podchodu teď, tak to nebudou řešit naše děti, ale spíš naši vnukové,“ doplňuje radní Jiří Hermann, který má územní rozvoj ve své kompetenci. Obchodní pasáž by podle předběžných kalkulací měla stát zhruba 500 milionů korun, šestkoví zastupitelé přitom vyslovili předběžný souhlas s finanční spoluúčastí Prahy 6 ve výši 100 milionů korun, zbytek by financovalo město. 

Proč nemohou pod zem auta?
Při projednávání záměru byla ze strany zastupitele Alexandra Holuba i občanů vznesena připomínka, aby pod zem byla směřovaná automobilová doprava a pěší aby zůstala na povrchu. S logikou připomínky souhlasí i představitelé radnice, podle nich to však technicky není možné. „Deset let se přemýšlí o tom, jestli by snad nebyla cesta, kudy by se dalo vyřešit, že by auta šla pod zem a na náměstí by zůstali pěší. Všechna prověření, která jsme viděli, všechny výpočty, které byly, ukazují, že to je pouze sen, který je technicky nerealizovatelný a finančně neuskutečnitelný,“ vysvětluje starosta Chalupa. 

Důvodem jsou tubusy metra mělce uložené 6 metrů pod povrchem, které zároveň slouží jako zařízení civilní ochrany. Aby kryt neztratil svoji funkci a metro bylo dostatečně chráněno i proti případnému požáru, musí se pro stavbu použít jeden metr silné betonové desky. Dle normy je přitom průjezdný profil tunelu 5,10 m, a ten se pod povrch již nevejde – chybí necelé dva metry. Zbývá prostor pro variantu pěšího podchodu, který vystačí s 3 metry světlé výšky. Uložit automobilový tunel pod metro je také nemožné, ulice Svatovítská vede do kopce a tunel by se nepodařilo v tak krátkém úseku vyvést na povrch. 

%%OPENFOTO("/image/200410_04.jpg",1,0,0,0,1)%%


Kudy budeme procházet?
Novodobá regulace dostavby Vítězného náměstí z května 1995 uvažovala o ose Dejvická – Technická ulice. Bohužel se nepodařilo do projektu zainteresovat dalšího investora, který by finančně náročnou akci podpořil. Nová varianta, financovaná hlavním městem spolu s městskou částí, předpokládá prodloužení stávajícího vestibulu metra pod Vítězné náměstí směrem k Dejvické ulici. Součástí řešení tohoto podchodu by měl být i bezkonfliktní nástup pěších z tramvajových zastávek v ústí Vítězného náměstí – ulice Svatovítská, nejfrekventovanějšího místa a zdroje problémů. Současný výstup na Vítězné náměstí bude odkloněn na jeho vnější obvod, přibudou výstupy na chodníky do Dejvické. Spolu se stropní deskou metra se opraví stávající ramena pro výstup a přibudou nové invalidní výtahy. Přestože k vnitřní podobě prodlouženého vestibulu je daleká cesta, pravděpodobně tam vznikne pasáž s drobnými obchůdky a restaurací. 

Změní se Vítězné náměstí?
Přípravě stavby nového podchodu předchází náročné překládání sítí. Tyto překlady se budou organizovat s výhledem na možnost definitivní úpravy povrchu náměstí. „K té v dohledné době nedojde, ale až se pro ni jednou budeme rozhodovat, náměstí bude připravené,“ řekl vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek. V budoucí úpravě by se měl zvětšit střední prstenec náměstí, aby bylo více prostoru pro tramvaje, a uprostřed náměstí by se vztyčil pylon, jak to předpokládal původní návrh profesora Engela z poloviny 20. let minulého století. Přeložky inženýrských sítí se nově umísťují tak, aby se v budoucnu daly bez problémů prodloužit i podzemní pasáže. K rozšíření by mohlo dojít směrem k budoucím objektům Dejvice Center nebo administrativní budově na rohu Verdunské a Jugoslávských Partyzánů.