Území Prahy 6 se rozšiřuje

Městská část Praha 6 změní své hranice. Zastupitelstvo Suchdola se po půlročním vyjednávání a licitacích o trase hranice rozhodlo vyhovět přání oby-vatel dolního Sedlce a „pustit“ je k Praze 6. „Je to po velmi dlouhé době, kdy se k jakékoliv městské části někdo připojuje a nikoliv od ní odtrhuje,“ řekl po schválení dohody o změně starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Spory o území se vedly od února, kdy drtivá většina obyvatel dolního Sedlce, který je součástí Suchdola, vyjádřila v petici přání připojit se k Praze 6. Během půl roku bylo připraveno osm va-riant připojení, ani jedna však v Suchdole neprošla. Situace se vyhrotila, když zastupitelé Suchdola měli rozhodnout o jedné ze dvou variant navrhovaných městskou částí Praha 6 tváří v tvář obyvatelům Sedlce, kteří jednání přihlíželi. Starosta Tomáš Chalupa, pozvaný na jednání suchdolského zastupitelstva, totiž přivezl dvě připravené smlouvy o změně hranic. „Vyjednávání už bylo dost, pojďme se, prosím, dohodnout. Pokud jednu z variant dnes schválíte, bude o ní jednat zítra naše zastupitelstvo a od příštího roku mohou být obyvatelé dolního Sedlce součástí Prahy 6,“ naléhal na suchdolské zastupitele Chalupa. Starosta Václav Čížek žádal další čas na rozmyšlenou. „O čem chcete pořád jednat? Koho tedy zastupujete?“ ptali se už rozčilení obyvatelé dolního Sedlce. Po dvou hodinách bylo jednání stále na začátku a schylovalo se k hádce. 

Obě varianty předložené Chalupou se snažily vést hranici přirozeně terénem tak, aby se nedělily „grunty“. V obou případech by městská část odpustila Suchdolu peněžní dluh přes 1 milion korun. Ve druhém návrhu smlouvy bylo území rozšířené o pět domů na levé straně Kamýcké ulice a pozemky železniční dráhy a Metrostavu. Tuto ztrátu území se rozhodla šestá městská část Suchdolu finančně kompenzovat. Starosta Tomáš Chalupa vysvětluje zastupitelům Suchdola a obyvatelům dolního Sedlce kudy by mohla vést nová hranice mězi městskou částí Praha 6 a Suchdolem.

„Je to vstřícné gesto z naší strany. Před 14 lety byl Sedlec připojen k Suchdolu a nikdo se na nic neptal,“ řekl starosta Chalupa. V memorandu Praha 6 nabídla, že Suchdolským zaplatí to, co od povodní investovali do oprav dvou obecních budov v dolním Sedlci, a uhradí ušlé výnosy z nájemného. „Náhrada za opravy bude oproštěna od darů a částek, které investovaly třetí osoby,“ upřesnil starosta Prahy 6. 

Po dramatickém čtyřhodinovém jednání, ukončeném po 23. hodině, si obyvatelé dolního Sedlce oddechli. Suchdol schválil variantu, ve které k Praze 6 přejde území se všemi obyvateli domů, kteří podepsali petici. „Necítím to jako prohru, jsem rád, že jsme se dohodli,“ komentoval náročné jednání starosta Suchdola Václav Čížek, který zpočátku prosazoval variantu s minimálním územím pro Prahu 6, nelíbilo se mu ale, že v tomto případě městská část Praha 6 neuhradí investice do budov. Zastupitelé naší městské části rozšíření schválili jednomyslně hned druhý den. Sedlečtí jsou spokojeni: „Dopadlo to lépe, než jsme čekali, a to hlavně zásluhou našeho budoucího starosty,“ prohlásil za Sedlecké Jaroslav Holý.

Hranice povede podél železnice, lemuje pozemky Metrostavu, jde přes Kamýckou a pokračuje nad skálou v dolním Sedlci. Pokud změnu hranic podpoří magistrát, stane se dolní Sedlec od 1. 1. 2005 součástí šesté městské části. Tak tomu bylo téměř 70 let, než byl Sedlec v roce 1990 připojen k Suchdolu.