Bubeneč oslavila sto let

My František Josef I. ráčili jsme z Naší Nejvyšší císařské a královské moci Našim rozhodnutím ze dne 26. října 1904 naši věrnou osadu Bubeneč v našem království Českém přihlédajíce nejmilostivěji k její spořádané obci a k jejímu znamenitému rozvoji ku prosbě obecného zastupitelstva na město povýšiti…“

Tak znělo před sto lety rozhodnutí, které z Bubenče udělalo město. Stejnými slovy zahájil starosta Tomáš Chalupa oslavy výročí poté, co spolu s primátorem P. Bémem a starostkou Prahy 7 I. Kučerovou přijeli historickým vlakem po vzoru císaře na nádraží Praha–Bubeneč. Tam je přivítal pravnuk prvního bubenečského starosty Aloise Potůčka, Vratislav Vlček. Za doprovodu kapely odjeli vážení hosté koňským povozem k bývalé bubenečské radnici. Před kostelem sv. Gotharda, na náměstí zaplněném lidmi, starosta Chalupa připomenul, jak se Bubeneč za 100 let změnila. Z 1510 českých obyvatel se rozrostla na 22 tisíc, sídlí v něm 65 ambasád, k restauraci Na Slamníku přibylo dalších 27, jen železnice zůstala pořád jedna.

Do doby minulé se na chvíli vrátili všichni, kdo navštívili pouťovou veselici na Krupkově náměstí. Dobové trhy a stánky s občerstvením nabízely co se vyrábělo, jedlo a pilo před 100 lety. V mincově si každý mohl na místě nechat vyrazit památeční minci. Fiakry celý víkend nepřetržitě vozily návštěvníky a stejně pendloval historický vlak mezi bubenečským a Masarykovým nádražím. Veselá kejklířská a divadelní představení se na podiu u náměstí střídala s kapelou Péro za Kloboukem, divadelní program bratří Formanů běžel v restauraci Na Slamníku a na lodi Tajemství v kotvišti Podbaba. Součástí oslav byl sobotní ples v Ekotechnickém muzeu.%%OPENFOTO("/image/200411_05.jpg",1,0,0,0,1)%%
Pravnuk 1. bubenečského strarosty V. Vlček (uprostřed) přivítal po příjezdu historického vlaku starostu T. Chalupu a další hosty oslav

%%OPENFOTO("/image/200411_07.jpg",1,0,0,0,1)%%%%OPENFOTO("/image/200411_08.jpg",1,0,0,0,1)%%%%OPENFOTO("/image/200411_06.jpg",1,0,0,0,1)%%
Na vanilkovou pochoutku, staročeské trdlo, stáli lidé v dlouhé frontě.