Jsou úředníci slušní?

Radnice připravuje velké změny

Jak přistupují úředníci k občanům? Jsou zdvořilí? Je snadné orientovat se v budově radnice? – to jsou některé z otázek, které zjišťoval speciální audit. Starosta Tomáš Chalupa si takto nechal otestovat zaměstnance radnice, aby „přesně věděl, kde jsou největší slabiny“.

Audit sice ukázal, že většina úředníků nemá problémy se slušnou a zdvořilou komunikací s občany, slabiny však vykázaly informační kanceláře a radniční recepce. Cesta k úředním dveřím je někdy zatraceně dlouhá, protože v budově selhává navigační systém.

O provedení přísně utajeného auditu rozhodl starosta Tomáš Chalupa poté, co nebyl spokojen s umístěním na žebříčku deníku MF Dnes, který v lednu zhodnotil chování úředníků na pražských radnicích. Od dubna do července proto pracovníci nezávislé auditorské firmy v roli občanů hodnotili práci radnice podle více než 100 kriterií. Hodnotila se ochota i odbornost úředníků, ale i čistota jejich oblečení. Testem prošla i radnice jako celek – její dostupnost, otevírací doba, možnosti parkování nebo vybavení kanceláří.

„Audit ukázal, že z 95 % vše funguje, jak má. Na radnici pracují odborníci, kultivovaní a slušní lidé,“ komentoval starosta výsledky, se kterými předtím seznámil všechny zaměstnance. „Kladné hodnocení dostala většina úředníků, pouze patnácti lidem jsme udělili varování a strhli jim peníze z platu,“ dodává s tím, že pokud někdo dostal negativní hodnocení, auditoři průzkum opakovali, aby vyloučili momentální selhání. „Faktické selhání průzkum odhalil jen u zlomku úředníků, vím ale velmi dobře, že jeden jediný člověk dokáže zkazit pověst celého domu, a ta se pak těžko napravuje,“ dodává starosta. To, jak úředníci komunikují, chce proto radnice pravidelně hodnotit a promítat do jejich osobního ohodnocení.

Audit přinese změny

Audit odhalil i některé slabiny. Jako nevyhovující se ukázal navigační systém po budově – lidé bloudí, než najdou správné dveře a číslování na dveřích je matoucí. Negativní hodnocení dostala i recepce a informační kancelář, která nestačí lidi odbavovat. Nikde není místo na kočárky a také výtah je malý. „Musíme si uvědomit, že tato budova byla postavena v roce 1925 a s potřebami dnešní doby se vůbec nepočítalo,“ připomíná starosta Chalupa. Proto plánuje rozšířit informační kancelář v přízemí současné radnice a vytvořit tzv. městskou halu s profesionální recepcí, kde by občané vyřídili běžné záležitosti rychleji. Těchto změn se lidé dočkají zhruba do roka a půl, některé novinky naopak poznají hned. Například při nahlédnutí do stavební dokumentace nemusí již občan přinášet výpis z katastru nemovitostí. „Stačí pouze oznámit, že je majitelem, a úředníci si to sami ověří,“ říká Lenka Pokorná, tajemnice úřadu. „Snažíme se lidem komunikaci s úřadem maximálně ulehčit. Proto u nás také mohou platit platebními kartami a od listopadu jsme rozšířili úřední hodiny na živnostenském odboru o čtvrtek dopoledne,“ dodává nejvyšší úřednice radnice. Radnice touží vyjít vstříc i maminkám s dětmi a hledá možnosti, jak v budově zřídit dětský koutek.

Moderní radnice

Dejvická radnice jako první v ČR na začátku 90. let zavedla informační kanceláře. Nyní opět plánuje novinku, jakou jinde ještě nemají. „Praha 6 je dobrá adresa, chceme mít i nejlepší radnici,“ tvrdí sebevědomě starosta. Pomocí moderního informačního systému chce propojit profesionální telefonní ústřednu tzv. call centrum s centrálním diářem. Pracovník ústředny bude schopen okamžitě nabídnout čas a konkrétního úředníka a lidé se budou telefonicky objednávat. „Objednaní budou mít přednost a tím docílíme toho, že si lidé budou domlouvat schůzku a nebudou čekat na chodbách,“ říká starosta o systému, který by se měl zavést příští rok. Jeho součástí je i tzv. inteligentní karta zaměstnance, která bude sledovat jeho pohyb po budově. „Pokud nepřijde do práce například kvůli nemoci, začnou pracovníci ústředny volat lidem a domlouvat nový termín. Nechceme, aby na radnici kdokoli chodil zbytečně,“ popisuje systém Lenka Pokorná.

Kvalitní služby by si radnice ráda nechala potvrdit certifikátem jakosti podle normy vhodné pro veřejnou správu.