Rozhovor s Janem Zárubou

předsedou dopravní komise

Komise pro dopravu řeší problémy komunikací II. a III. třídy a hlavně dopravu v klidu. Jakými problémy se zabývá přednostně?

To, co nás pálí, je nárůst automobilů a nedostatek parkovacích míst. Statisticky má každá rodina více než    1 auto a parkovací místa nejsou. Podle analýzy, kterou zpracoval Ústav dopravního inženýrství, víme, že v centrální části Prahy 6 chybí přibližně 600 parkovacích míst pro rezidenty a 300 míst pro ty, kteří zde pracují. Proto se připravují projekty podzemních garáží.

Jak se to vyvíjí?

Dopravní komise doporučila dva projekty, které jsou v přípravné fázi zpracování a projektové dokumentace. Nové podzemní garáže připravujeme ve vnitrobloku ve Velflíkově ulici a na Puškinově náměstí. Ve Velflíkově má být 210 parkovacích míst a 320 na Puškinově náměstí.

Bude to stačit?

Prahu 6 lidé vnímají jako „zelenou“, proto zde musí zůstat dost zeleně, nemohou být všude parkoviště. Návrhy garáží byly řešeny s maximálním ohledem na životní prostředí, a to právě na úkor parkovacích míst. Na Puškinově náměstí tak zůstane alej vzrostlých stromů, které jsou jeho dominantou. Po stavbě garáží se povrch znovu upraví a obnoví se také dětské hřiště.

Některé městské části zavedly placené parkování, co Praha 6?

Placené parkování zatím nezavedeme, i když se o něm uvažuje a probírají se všechny klady a zápory. Nejprve musíme nalézt pro rezidenty alternativní možnost parkování. Naší snahou je také iniciovat výstavbu záchytných P+R parkovišť pro lidi z Kladna, Slaného a dalších měst Středočeského kraje, aby auty nezahlcovali Dejvice. Co se týká podzemních garáží, tam bude parkoviště placené. Máme několik variant a modelů, a to jak dlouhodobě předplacených míst, tak i pro placené stání za hodinu.

Jaké nejčastější stížnosti občanů komise řeší?

Překračování rychlosti na silnicích. Díky radaru, který vlastní městská část, nejprve zjišťujeme skutečný stav. Týden se rychlost nepřetržitě snímá, výsledky vyhodnocuje odbor dopravy a předává komisi. Místa pro umístění radaru se vybírají právě podle stížností občanů. Překračování rychlosti na silnicích I. třídy, tedy Evropské a Patočkově, dopravní komise připomínkuje a podněty předává na magistrát.