Ruzyňské letiště se rozrůstá

náhled souboruVe třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

Nový terminál – více pasažérů

V polovině října na letišti v Ruzyni vztyčili slavnostní „glajchu“. Hrubá stavba nového Terminálu Sever 2 je hotová. Obrovská kovová konstrukce zastřešila objekt budoucí odletové a příletové haly, který vnější velikostí předčí Sazka Arénu. Nový terminál má vyřešit narůstající provoz letiště, který se blíží na hranici svých možností. Na konci roku 2005 se stane součástí komplexu se současným terminálem 1 a dvěma odbavovacími prsty A a B. K novému terminálu také přibude odbavovací prst C s dalšími deseti nástupními stanovišti. Ten je již z poloviny dokončen, podobně je na tom i nová estakáda. Nadzemní příjezd umístěný na betonových sloupech bude sloužit lidem jedoucím k odbavovací hale. Kompletně je dokončena úprava čističky odpadních vod, střechu a fasádu už má spojovací objekt mezi starým a novým terminálem. Provoz v nových částech by měl být zahájen v lednu roku 2006, přičemž Terminál Sever 2 bude sloužit cestujícím ze zemí Schengenské dohody, ke které se ČR připojí v roce 2007, a starý terminál zůstane pro pasažéry ze zemí mimo EU.

Praha 6 si uleví až s novou dráhou

Spuštění provozu druhého terminálu zvýší komfort cestujících. S nárůstem pasažérů ale nepochybně narůstá provoz na letových drahách, který se také dostává na hranici maxima. Letiště připravuje výstavbu nové vzletové dráhy, která by měla začít v roce 2007. Její trasa bude souběžná s nynější hlavní ranvejí 06/24 směřující přes Nebušice a Přední Kopaninu. „Tato stavba výrazně omezí negativní dopad provozu letiště na Prahu 6,“ říká radní Jiří Hermann, který má v kompetenci územní rozvoj Prahy 6. Po jejím dokončení by mělo dojít ke skokovému zlepšení. Uleví se obyvatelům Bílé Hory, Řep, Ruzyně i Dědiny. „Provoz na dráze 13/31 vedoucí přes Bílou Horu a Jiviny se ještě omezí a výhledově se bude dráha využívat pouze pro malá soukromá letadla, v případě havárie nebo údržby ostatních drah,“ upřesňuje tisková mluvčí letištní správy Anna Kovaříková. Letiště už nyní využívá přednostně letovou dráhu 06/24 přes Horoměřice a Jeneč (přes 85 tisíc pohybů za rok 2003) z důvodu hlukového zatížení nižšího počtu obyvatel, dráha přes 06/24 Řepy přebírá veškerý provoz v případě bouřek a nepříznivého bočního větru (26 tisíc pohybů za rok 2003).

Pro obyvatele ochranných hlukových pásem je nejpalčivějším problémem hluk motorů. V současné době zahrnuje ochranné hlukové pásmo (OHP) části Ruzyně, Řep, Přední Kopaninu, Horoměřice, Tuchoměřice, Kněževes, Nové Středokluky, Dobrovíz, Hostouň a Jeneč. Poslední část OHP byla vyhlášena územním rozhodnutím v Horoměřicích letos v dubnu. Do domů v postižených lokalitách správa letišť průběžně montuje protihluková okna s neprozvučností 35 dB. „Vloni přišla okna do 250 objektů: máme hotovou Ruzyni, Řepy, pokračuje se v Tuchoměřicích a dále,“ uvedla Eva Říhová, ředitelka útvaru životního prostředí ČSL a dodala, že provádění protihlukových opatření bude pokračovat, až se hlukové pásmo rozšíří v důsledku zprovoznění nové dráhy na Nebušice a Hostivice. Ke snížení zátěže na životní prostředí přispívá i výměna letadlového parku leteckých společností, nová letadla nejsou tolik hlučná. „Uplatňujeme systém poplatků, aby nebylo výhodné na Ruzyni přistát letadlům s vysokou hlučností,“ vysvětluje Eva Říhová. Výnosy z hlukových poplatků slouží k financování monitoringu hluku na 12 měřících stanicích. Výsledky je možné průběžně sledovat na internetové adrese. Ke snížení hluku přispělo i omezení letů v noci mezi 6 a 22 hodinou.

Na letiště zatím autobusem

Pro dopravu na letiště cestujícím zatím slouží jenom auta a autobusy. Autobusy s turisty jezdí v sezóně přetížené, linku však využívají i obyvatelé Dědiny a Ruzyně. „Situaci sledujeme. Dopravní podnik nedávno díky výsledkům průzkumu posílil linku 119, jedoucí směrem na letiště. Rozhodnutí jsou však na dopravním podniku, u něhož naše požadavky uplatňujeme,“ uvedla Jaroslava Trnková, místostarostka, která na radnici odpovídá za dopravu. Podle ní je v plánu také rozšíření počtu zastávek v areálu letiště, kde bude zajištěno zázemí pro řidiče autobusů, a tím se zkrátí doby stání autobusů na Vítězném náměstí. Správa letišť v plánech počítá s tím, že k letišti v budoucnu povedou koleje. „Ať to bude metro nebo rychlodráha, až ta doba nastane, jsme připraveni a počítáme s výstupní stanicí. Tunel pro pěší ji spojí s novým terminálem,“ ukazuje na díru v zemi projektant ing. Formánek při prohlídce areálu.

Letiště spolupracuje s radnicí

Komunikace mezi radnicí Prahy 6 a Správou letišť je poměrně pružná. „Pořádáme pracovní schůzky jednou měsíčně,“ říká radní Hermann, který si pochvaluje vstřícný přístup od doby, kdy se stal ředitelem ČSL Martin Kačur. „Snažíme se, aby letiště vadilo co nejméně a integrovalo se do městského systému,“ pokračuje Hermann a dodává, že toto je jediná cesta, neboť letiště se ani nezavře ani neodstěhuje. Podle něj nyní Praha 6 hledá vhodné prostory kdekoliv na území městské části, kde by Správa letišť nechala vysázet stromy náhradou za ty, které musely ustoupit stavbě. Letiště také zpracovalo výhledovou studii, která mimo jiné řeší vztahy letiště, bezprostředního okolí a města. Studii si radnice nechala posoudit nezávislou Asociací pro urbanismus. „Vzešlo z toho pár nových nápadů, jak odlehčit dopad letiště, budeme na nich dále pracovat,“ říká Hermann.