Slovo starosty listopad/2004

Otázky pro pana starostu: Tři měsíce jste nechal prověřovat úředníky radnice v úrovni jejich komunikace s občany. Proč? Proč jste tento průzkum zadal externí firmě? Nemáte vlastní kontrolní oddělení? Jak jste spokojen s výsledky auditu a co pro vás osobně výsledek znamená? Předložil jste celou řadu opatření, kterými chcete změnit práci úřadu. Co si od nich slibujete? Před sto lety se Bubeneč stala městem. Radnice připravila velké oslavy. Jak jste spokojen s jejich průběhem?

Tři měsíce jste nechal prověřovat úředníky radnice v úrovni jejich komunikace s občany. Proč?

Jedním z impulzů byl článek v deníku MF DNES, který sice označil naše úředníky z hlediska odbornosti jako druhé nejlepší v metropoli, v úrovni komunikace však moc úspěšní nebyli. Deník však tyto závěry učinil na základě pouze několika telefonátů. Mým cílem bylo od nezávislé agentury vědět přesně, kdo, kdy a jak komunikuje s občany. A to na základě podrobného auditu, o kterém na radnici nikdo nebude vědět. Tři měsíce chodili auditoři od dveří ke dveřím a hodnotili podle víc jak stovky kritérií. Nehledali přitom jen individuální selhání, ale také, zda dochází k systémovým chybám.

Proč jste tento průzkum zadal externí firmě? Nemáte vlastní kontrolní oddělení?

Jistěže máme, ale výhoda externistů spočívá v tom, že o jejich prověřování nikdo neví. Sám vyrážím po budově na namátkové kontroly, ale ruku na srdce, když někam přijde starosta, tak „vše bezvadně funguje“.

Jak jste spokojen s výsledky auditu a co pro vás osobně výsledek znamená?

Audit jsme v žádném případě neprováděli proto, abychom se pak plácali pro ramenou a přesvědčovali se o tom, jací jsme kabrňáci. Individuální selhání některých našich zaměstnanců mě velmi trápí a je nepřípustné, aby se opakovalo. Na druhou stranu jsem rád, že mluvím-li o selhání, pak tím mám na mysli špatný přístup pouze zlomku našich pracovníků, ostatní je třeba pochválit. Faktem ale je, že jeden člověk může svým přístupem zkazit pověst celého úřadu, byť by jeho kolegové byli sebegeniálnější. Proto rozhodně nemíním tato selhání přejít.

Předložil jste celou řadu opatření, kterými chcete změnit práci úřadu. Co si od nich slibujete?

Praha 6 se pyšní mnoha nej. Rád bych, aby se o ní také říkalo, že má nejlépe fungující úřad s  nejprofesionálnějšími úředníky. Vím, že to může znít jako fráze, ale myslím, že alespoň úsilí o získání této mety si Praha 6 a její občané zaslouží.

Před sto lety se Bubeneč stala městem. Radnice připravila velké oslavy. Jak jste spokojen s jejich průběhem?

Osobně se mi nejvíc líbilo dobové tržiště bez cetek. Měl jsem radost z velkého počtu lidí, kteří přišli a připomněli si slavnou minulost Bubenče. Snaha posílit vědomí, že každý z nás někam patří, je totiž moc důležitá.