Slunce nad Bubenčí zářilo

náhled souboruVe třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

Program akademie otevřeli hosté – Bambini di Praga. Moderními písněmi s vlastními texty se pochlubili žáci ze ZŠ Interbrigády. Říkadla, písničky, i tanečky postupně předvedly děti z mateřských škol Juárezova, Na Výšinách, Terronská a Ch. de Gaulla. Taneční pásmo se staropražskými motivy si připravila Základní škola Emy Destinnové, školáci z Korunovační se představili jako Bubenčíci a dívky ze ZŠ nám. Svobody vystoupily s tanečkem Z Bavorova do Bubenče. Na závěr se všechny školy sešly na pódiu s finálovým číslem Proč bychom se v Bubenči netěšili. U vchodu do školy vystavili žáci mapu Bubenče z roku 1848, kterou objevili v archivu. „Téma historie Bubenče bylo celoškolním projektem. Žáci obcházeli památky, kreslili budovy, obcházeli archivy a pátrali v historii,“ říká ředitelka školy E. Destinnové Ludmila Fišerová. V rámci projektu děti také vytvořily keramické znaky Bubenče a symbolická sluníčka. Ty si mohli návštěvníci akademie zakoupit na památku.