Starostové podepsali změnu hranice

Neutrální území rezidence pražského primátora zvolili pro podpis dohody o změně hranic Tomáš Chalupa, starosta m. č. Praha 6 a Václav Čížek, starosta Suchdola. Podpisem stvrdili to, na čem se již v září dohodla jejich zastupitelstva. Území Prahy 6 se rozšíří o dolní Sedlec, který čtrnáct let patřil Suchdolu.

Nezvyklému aktu přihlížel primátor Pavel Bém. „Změna hranic je v novodobých dějinách města ojedinělá věc,“ poznamenal s tím, že posledním velkým zásahem do správy města bylo vytvoření 57 městských částí v roce 1990. Tomáš Chalupa pak ocenil vstřícný přístup suchdolského starosty Václava Čížka, který umožnil odpojení třem stům sedleckým obyvatelům, jež o něj v petici požádali.

Na neutrálním území rezidence pražského primátora podepsali v říjnu dohodu o změně hranic starosta m. č. Praha 6 Tomáš Chalupa a starosta Suchdola Václav Čížek.

Po diplomatických jednáních přišly na řadu počty. Praha 6 odpustila Suchdolu dluh z povodní 1,2 milionu korun a v memorandu se zavazuje uhradit částku investovanou do oprav obecních budov z rozpočtu Suchdola. Ta činí přes 3 miliony korun. Další investice bude muset Praha 6 vložit do dolního Sedlce. „Už máme vyčíslené náklady na rekultivaci zelených ploch, naši zahradníci už prošli celou oblast. Zjistili, kolik bude stát odvezení skládek, vyřezání starých stromů, průřezy skal. Máme spočítáno, že je to zhruba jeden a půl milionu korun. Také víme, že naše prvotní investice bude do rekonstrukcí přívodů kanalizace a vody,“ sdělil starosta Tomáš Chalupa. Vydáno je stavební povolení na plynový rozvod. Opravené ulice a inženýrské sítě v dolním Sedlci by radnice chtěla mít do konce roku 2005.

„Najednou to jde,“ reagovali občané dolního Sedlce na dobré zprávy od svých budoucích radních při společném setkání. „Žili jsme tu jak ve středověku, jsme rádi, že o nás má někdo zájem a komunikuje s námi,“ řekla paní Jiřičková a dodala, že v roce 1990 se stala zčistajasna občanem Suchdola a nyní je ráda, že je zpátky v Praze 6. Dolnosedlečtí se během informativní schůzky svěřovali s problémy, které by chtěli s pomocí radnice vyřešit: „Čtyři roky čekám na orientační číslo k domu, které mi z finančních důvodů nemohl Suchdol přidělit,“ stěžovala si například paní Hnútová.

Definitivní změnu hranice musí ještě potvrdit zastupitelstvo města Prahy v listopadu, platná pak bude od ledna 2005.