Upozornění pro účastníky privatizace

Prodejem bytů a všemi úkony s tím souvisejícími pověřila Městská část Praha 6 akciovou společnost SNEO, a.s., jejímž je stoprocentním vlastníkem.

SNEO, a.s upozorňuje nájemce, kteří si kupují byt, že s 1. nabídkou, která je jim zaslána dostávají seznam kontaktů na banky, které mají s MČ Praha 6 uzavřené dohody o spolupráci o poskytnutí úvěru na úhradu kupní ceny za zvýhodněných podmínek. V tomto seznamu jsou uvedena jednotlivá kontaktní místa a osoby zmocněné uvedenými bankami k jednání a zprostředkování úvěru. SNEO má z dosavadního průběhu prodeje bytů zprávy, že se na kupující mohou obracet různí agenti, aktivisté, kteří jim budou nabízet zprostředkování, zajištění úvěru a zaštiťovat se některou z výše zmíněných bank, které mají dohodu s MČ, ale nejsou k tomu oprávněni. SNEO upozorňuje nájemce (kupující), aby si v případě, že je bude někdo osobně kontaktovat, ověřili, že je to osoba, která má zmocnění dle seznamu, který jim byl zaslán.

Pro kvalitní informování nájemců byla v prostorách SNEO, a.s. na adrese Nad Alejí 2, Praha 6, Petřiny zřízena informační kancelář, kde Vám osobně v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin, ve středu od 10 do 20 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin budou poskytnuty veškeré informace o prodejích. Informace lze v těchto hodinách získat i telefonicky na č. 235 094 071 nebo 235 094 075 nebo dotazem na e-mailové adrese.