Vánoční umělecká soutěž 2004

Dětské sdružení RTC vyhlašuje pro žáky mateřských a základních škol již 7. ročník Vánoční umělecké soutěže, která probíhá do 25. 11.

Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích – mateřská škola, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ, a to v těchto oborech:

Každý výrobek musí být řádně označen soutěžní a věkovou kategorií, jménem a příjmením autora, adresou školy s kontaktním telefonem a třídou soutěžícího. Všechny výrobky budou po vyhodnocení soutěže předány dětem ve Fakultní nemocnici Motol, seniorům z Prahy 13 a Domovu důchodců Háje.

Hotové výrobky zasílejte na adresu Dětské sdružení RTC, Zvoncovitá 1973, 155 00 Praha 13 – obálku označte heslem „Vánoce 2004“.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v rámci „Vánoční show“, která proběhne v prosinci. Bližší informace o soutěži získáte na tel. 728 003 393 a na http://rtc.aktualne.cz.