Cestujícím z MHD svitla určitá naděje

Statistika Ústavu dopravního inženýrství HMP mluví jasnou řečí čísel. V Praze je na 1000 obyvatel 555 osobních vozidel (r. 2002), což je oproti roku 1990 dvojnásobek, proti r. 1971 4,5 násobek a proti r. 1937 dokonce 18 násobek.

Přetížení komunikační sítě nemá již bodový, nýbrž plošný charakter. Do širší oblasti centra města (centrálního koridoru) vjíždělo v r. 2002 295 tisíc vozidel, z toho 280 tisíc osobních (od 6 do 22 hod.) denně (prostor Petřín – Letná – Riegrovy sady – Vyšehrad). Do Prahy z okolí přijíždělo 200 tisíc vozidel, z toho 170 tisíc osobních. Řešením jistě není další budování radiál směrem do centra, ale vytváření podmínek pro redukci tohoto přetížení, a sice budováním P + R (K + R) s autobusovými nádražími na okrajích Prahy. K nim pak vyvést páteřní systémy MHD, aby řidiči a cestující autobusů měli možnost tyto prostředky využívat.

V západním koridoru je proto velmi aktuální prodloužit trasu metra A z Dejvické na Dlouhou míli a letiště Ruzyně, z Hradčanské vyvést trasu metra přes Pohořelec, Patočkovou ulicí na Vypich a Motol. Tím vyrovnat alespoň částečně počty linek zde s východním koridorem, kde již tři koncové stanice jsou (Skalka, Černý most a Háje) a čtvrtá je v pokročilé výstavbě na Letňany. Západním směrem je pouze jedna, a to do Zličína, kde plně funguje autobusové nádraží a P + R. Navíc je zde dobrá praxe s využíváním expres airport BUS 100 letiště Ruzyně, který dopravuje cestující v tangenciálním směru do stanice metra Zličín (za 14 minut) a umožňuje snadné dosažení kombinovaných dopravních center jak Smíchovského nádraží (železnice, metro, bus, tram), tak autobusového nádraží Florenc (bus – meziměstský i městský, metro, tram).
Připomeňme si v této souvislosti původní Křižíkův záměr vytvořit v Praze okružní dráhu (1895). Dal by se výhledově realizovat formou zárodku okružní trasy metra ze Zličína na letiště a do Suchdola. Vznikla by tak analogie k existujícím železničním a vznikajícím silničním okruhům.

Prodloužením tras metra by byly také naplňovány zásady 6. akčního programu EU o principu solidarity požadující vyvážený rozvoj všech regionů. Tyto zásady dále uvádějí potřebu větší zodpovědnosti veřejnosti za stav životního prostředí a jejího podílu na rozhodování. Občanské sdružení na podporu prodloužení metra z Dejvic má na 15 tisíc stoupenců, je plně podporováno vedením m. č. praha 6 a nyní svitla naděje, že i magistrát vidí velký dluh v prodloužení metra trasy A a plánuje zahájit projednávání změny územního plánu…

Lze tedy konstatovat, že se občané zřejmě dočkají, že budou konečně vyslyšeny vitální tužby lidí, kteří jezdí do práce prostředky MHD a musejí využívat přestupy z tramvají, autobusů MHD i dálkových, aby mohli vstoupit do metra na Dejvické, která je nejzatíženější koncovou stanicí v Praze.