Den otevřených dveří Ústavu biomedicínského inženýrství ČVUT

Zveme všechny zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ústavu biomedicínského inženýrství dne 10. 2. od 9 do 15 hod. (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2). (V případě skupin lze domluvit i individuální termín návštěvy.)

Ústav biomedicínského inženýrství zahájil v akademickém roce 2003/2004 výuku 3letého bakalářského programu „Biomedicínská a klinická technika“. V Kladně, kde probíhá výuka, nyní studuje prvních 92 studentů. Tento studijní obor připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale vzhledem k získání nezbytného teoretického základu připravuje též budoucí studenty magisterských oborů v rámci ČVUT, ale i jiných vysokých škol.

Absolventi po ukončení studia budou schopni v rámci zdravotnických zařízení pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou včetně asistence při vyšetřování zobrazovacími metodami, ale i při ostatních vyšetřeních vyžadujících součinnost techniky.

Mohou se uplatnit nejenom jako technický personál zdravotnických zařízení (s novým zákonem o povolání ve zdravotnictví budou technici postaveni na stejnou úroveň, jakou dnes mají vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry), ale i jako manažeři firem, které např. zásobují oblast zdravotnictví. V blízké budoucnosti se předpokládá rozšíření výuky na mezioborové příbuzné bakalářské programy a další stupně vzdělávání (doktorské, magisterské), příp. i na další oblasti využití techniky v medicíně a biologii.

Bližší kontakty:
sekretariát, Helena Fujanová
tel.: 312 608 223
e-mail: fujanova@ubmi.cvut.cz
www.ubmi.cvut.cz