Hlídací systém ochrání seniory

Starší lidé žijící sami ve vlastních bytech se už nebudou muset doma bát. Díky novému bezpečnostnímu programu, který připravila městská část Prahy 6 (Šestka informovala) a který finančně podporuje, si mohou nechat do bytu nainstalovat elektronický systém tísňového volání zajišťující jejich bezpečnost 24 hodin denně.


„Je vhodnější, aby starší lidé setrvávali tam, kde jsou zvyklí. Než budou muset do domů pro seniory, chceme, aby žili ve svých bytech, a toto zařízení jim to umožňuje,“ řekl radní Jan Šafr, který má sociální problematiku na starosti. Radnice nabízí zařízení všem osobám starším 65 let a osobám tělesně postiženým, které žijí osaměle, nemají příbuzné nebo se o ně jejich rodina nemůže postarat. Zároveň si o ně mohou požádat i starší manželé, kteří cítí, že by už nemuseli být schopni si poskytnout navzájem pomoc v kritické situaci. „Registrujeme již tři žádosti a kapacita je stále volná,“ uvedl Šafr a dodal, že v jiných částech Prahy systémy fungují a je o ně velký zájem.

Systém tísňového volání je v bytech klientů napojen na telefonní přístroj a vybaven malým tísňovým tlačítkem, které se doporučuje nosit zavěšené na krku. Jeho stisknutím dojde k automatickému telefonnímu spojení s operátorem centrálního dispečinku tísňové péče, který zařídí pomoc. Takto by se starší nebo handicapovaní lidé měli jednoduše dovolat pomoci ve chvíli, kdy se dostanou do problému, který by jinak sami obtížně řešili. Ať se jedná o upadnutí, náhlé nevolnosti, jiné domácí nehody nebo dokonce setkání s nezvaným hostem. Systém může lidem dodat jistotu a zahnat obavy z nepředvídaných situací. Pracovníci dispečinku zajišťují nejen pomoc lékařské služby, policie, hasičů, ale zejména pracovníků tísňové péče, mohou zprostředkovat návštěvu sousedů nebo blízkých osob nebo poskytnout radu. V rámci průběžné preventivní péče se jednou za 48 hodin ozývají klientům z dispečinku zdravotní sestry, které s nimi pohovoří, což je obzvláště přínosné pro osoby, které nemohou vycházet ven či nemají blízké.
Součástí bezpečnostního dohledu je vybavení bytu prostorovým čidlem, které reaguje na pohyb v bytě. Nejde o žádnou sledovací kameru, pouze o zařízení, které automaticky kontaktuje dispečink ve chvíli, kdy nezaznamená v bytě pohyb déle jak 15 hodin. Zároveň však čidlo funguje jako hlídač bytu, pokud člověk opustí byt na delší dobu. Nežádoucí vniknutí cizí osoby opět signalizuje dispečinku, ten předává informaci policii.

Městská část Praha 6 zaplatí žadatelům vybavení a montáž hlídacího systému v ceně 13 500 korun. Klient hradí pouze měsíční poplatek 100 Kč za tísňovou péči. Nepřetržitou službu zajišťuje občanské sdružení „Život 90“.

Zájemci o tento bezpečnostní systém si mohou vyzvednout formuláře žádostí ve všech informačních kancelářích městské části Prahy 6. Žádosti pak lze zaslat k rukám vedoucí odboru sociálních věcí Marie Novotné, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52, Praha 6. Telefonické informace budou poskytnuty na tel.: 220 189 612 nebo 220 189 601.