Inspirace nejen pro rodiče budoucích prvňáčků

Na obvodě Praha 6 existuje další škola, která zajišťuje základní vzdělání.

Je to speciální škola rodinného typu, Pomocná škola Rooseveltova, která se nachází v hezkém prostředí staré Bubenče. Dvě třídy přípravného stupně jsou umístěny na Červeném Vrchu v Alžírské ulici. Dovolte, abychom Vám přiblížili výchovně vzdělávací zaměření této školy a nabídku odpoledních činností, které v podobě kroužků probíhají denně do 16.30 hod.

ŠKOLA PŘIJÍMÁ: děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. děti s mentálním postižením, s poruchami chování, s diagnózou dětský autismus apod.

POSKYTUJE: desetileté základní vzdělání, výuku podle osnov zvláštní a pomocné školy formou individuálních vzdělávacích plánů ve třídách s malým počtem žáků, výuku s využitím počítače, logopedickou péči, hippoterapii, odborný výcvik plavání a přípravu na další stupeň vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

NABÍZÍ: keramický a výtvarný kroužek, integrovaný divadelní soubor „Přepestro“, turistické poznávací vycházky, hudební dílnu – muzikoterapii, sportovní hry a relaxační cvičení v sokolovně.

CELOŠKOLNÍ AKCE: pravidelné ozdravné pobyty na horách a u moře, letní integrovaný tábor. Při škole pracuje speciálně pedagogické centrum Vertikála, které zajišťuje komplexní speciálně pedagogickou péči, metodické vedení, poradenské a konzultační služby.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Pomocná škola, Rooseveltova 8, Praha 6 (státní škola – příspěvková organizace zřízená magistrátem hl. m. Prahy), Ředitelka: Mgr. Eva Klípová
Telefon: 224 322 147, 233 321 044
E-mail: psroos@volny.cz

Dovolujeme si upozornit, ze od února je instalována v 1. patře budovy úřadu m . č. Praha 6 výstava přibližující práci Pomocné školy.