Park vedle kláštera projde rekonstrukcí

Praha 6 ve spolupráci s hl. m. Prahou hodlá během tohoto roku renovovat zelené prostranství rozkládající se na východní straně břevnovského kláštera.

V průběhu března začnou úpravy kácením starých stromů, následovat budou terénní práce a vyčištění rybníků a potoka. Vykácená zeleň bude nahrazena novou. Úpravou projde jak dětské hřiště, tak dřevěné herní prvky a v prostoru bývalé zahrádkářské kolonie vznikne sad s ovocnými neplodícími stromy. V prostoru parku by mělo přibýt i několik laviček. Koncem roku by měly být veškeré práce hotovy. Tato obnova vyjde Prahu 6 na 11 mil. korun. Podrobnější informace naleznete v březnové Šestce.