Pieta, vandalové a hřbitovní kvítí

Naše vánoční procházky směřují každoročně nejen za unikátními perníkovými jesličkami u sv. Matěje, ale i mezi hroby na pražských hřbitovech. Vzpomínáme, rozjímáme, zapalujeme svíčky…

Hrob předků tentokrát navštívila i skupinka dospělých s dětmi. Pánové ale neuznali za vhodné odložit cigaretu, vypnout mobilní telefon, ztlumit hlučný hovor o aktuálních ekonomických problémech v zaměstnání. Děti vesele povykovaly a honily se kolem hrobů, hrajíce si na schovávanou. Proč bychom je okřikovali, jen ať se proběhnou na čerstvém vzduchu, co říkáte?

Z vánočního rozjímání nás však vytrhával co chvíli i pohled na zdevastované náhrobky, na stopy po kovových, ale zmizelých lucernách a uměleckých plastikách, na prázdný kamenný kříž, na němž donedávna viselo bronzové tělo Kristovo.

Bezcitnost vandalů se prostě nezastavila ani na místech, kam slušní lidé chodí v tichu vzpomínat na své blízké… Neznámí výtečníci pořádají noční výpravy kryti tmou a hřbitovní zdí a my čekáme, že si na ně policie řádně posvítí. Ale možná, že naše starost je zbytečná, protože na hřbitovech už pomalu není co ukrást.

Ale ne vždy lze všechno svést na vandaly. Navštěvuji rozptylovou loučku na hřbitově ve Vokovicích. Architekt, který její úpravu navrhoval, měl zřejmě dobrý úmysl uvést návštěvníky na klidné místo s pohledem na rozsáhlou zelenou plochu a vytvořil dlážděný ostrůvek s kamennou zídkou, kam lze pokládat květiny i zde chvíli postát. Ale okraj loučky vypadá dnes jako smetiště…! Kdybych před lety tušil, jak bude toto místo vypadat, nikdy bych nedopustil, aby zde byl uložen popel blízkého člověka. Ale myslím, že by problém vokovického hřbitova spravila malá investice, kterou by hřbitovní správa jistě zvládla. Stačilo by postavit jednoduchou kamennou zídku i z druhé strany ostrůvku, osázet okraje louky nízkým živým plotem, vyznačit několik stezek přes celou plochu. A samozřejmě se postarat o pravidelný úklid. Těch pár tisíc korun by se jistě našlo. A kdyby se nedostávalo, návštěvníci hřbitova by jistě rádi pomohli. Klidně mi sdělte číslo konta, připojím se malým příspěvkem.