Privatizace postupuje, zájem roste

Privatizace bytů v Praze 6 podle nového systému se dostává do další fáze. Do poloviny ledna dle předběžných reakcí občanů projevilo zájem o koupi bytu do osobního vlastnictví 4500 nájemníků. Do dvou týdnů by měl být vytvořen seznam, který zájemcům určí pravděpodobný termín prodeje bytu. Radnice předpokládá, že bude schopna prodat tisíc bytů ročně.

Od doby, kdy byla na podzim nová koncepce privatizace schválena, došlo k několika zásadním posunům. Po počátečním překvapení, obavách z nových skutečností a pocitu nedostatku informací se situace vyjasnila. Odpovědi na časté dotazy k tématu prodeje bytů jsou přehledně zpracovány ve “žluté brožuře”, která byla rozeslána do všech schránek a zároveň je stále k dispozici v informačních centrech i na radnici. Odpovědi lze nalézt také na internetových stránkách.

Nejvíce diskusí vyvolávají vypočtené ceny bytů. Lidé mají výhrady k jejich výši, cítí se ukřivděni, zdá se jim vysoká. “Snažíme se vytvořit rovné podmínky pro všechny občany a zároveň nechceme vytvořit propastný rozdíl v právním postavení a podpoře bydlení mezi těmi, kteří bydlí v obecních domech a těmi, kteří bydlí v domech soukromých či družstevních,” vysvětluje místostarostka Marie Kousalíková.

Lidé navíc neustále srovnávají své byty s byty sousedů nebo podobnými v jiných domech a porovnávají ceny. “Doposud bylo přeměřeno okolo 150 bytů velice přesnou metodou pomocí laseru a zjištěné rozdíly mezi tímto přeměřováním a našimi pasporty byly minimální a cenu tudíž neovlivňují” dodala Marie Kousalíková.

Přeměřování bytů je nutné pro tzv. prohlášení vlastníka a následné rozdělení domu na bytové jednotky a společné prostory k nim příslušející. Nájemníkům bude termín přeměřování vždy včas oznámeno prostřednictvím správce nemovitosti.

Mnoho otázek je směřováno na opravy domů, které se mají privatizovat. V současné době probíhají jednání o plánu oprav na letošní rok. “Při předkládání příslušných materiálů do komise majetkové politiky a následně do rady budu navrhovat, aby i do domů určených k prodeji bylo nadále investováno, přičemž na opravy konkrétních domů bude použit celý čistý roční výnos nájemného z předmětné nemovitosti. Tímto způsobem bude částečně odstraněn velmi často a tvrdě kritizovaný nesoulad mezi cenou a technických stavem domu”, potvrdila místostarostka Kousalíková. Nájemníci budou moci navíc spolurozhodovat jaké druhy oprav upřednostní. Seznamy budou uveřejněny na internetu a v informačních kancelářích.

Lidé se často dotazují, jak se naloží s nebytovými prostory v domech. Nebytové prostory se dají rozdělit do tří skupin. Co se týká společných částí domu (schodiště, chodby, prádelny, sklepy apod.), jsou předmětem prodeje, a tudíž součástí ceny. Do druhé části nebytových prostor patří garáže, sklady a jiné prostory, které se úzce váží k bytu. Jejich seznam bude připraven do konce dubna, poté je bude městská část nabízet. Poslední skupinou jsou velké komerční prostory nebo prostory, které jsou nezbytné pro město, například lékařské ordinace nebo místa pro kulturní a sportovní aktivity. Tyto si městská část ponechá ve svém majetku.

Privatizace se ovšem stala zdrojem různých dohadů a víření emocí. Vedle těch, kteří jsou spokojeni, že prodeje bytů získaly průhledný systém a proces se urychlil, je skupina nespokojených, kteří prodejům nedůvěřují. Místostarostka Kousalíková denně dostává dopisy líčící nespokojenost nájemníků s cenou a obavami z velkého zadlužení, ale poslední dobou také stále více dopisů se žádostí o urychlený prodej ze strachu z možného zastavení privatizačního procesu. “Radnice i nadále jedná s bankami a snaží se minimalizovat poplatky za zprostředkování úvěru, které na osobu mohou být až 10 tisíc korun. Nabídková cena za byt a jeho tržní hodnota jsou spolupracujícími bankami akceptovány a jsou dostatečnou garancí pro poskytnutí hypotečního úvěru”, upozorňuje Marie Kousalíková a dodává: “I v tomto ohledu vychází radnice občanům vstříc, protože při standardním postupu si ocenění zástavy sjednává a financuje sám klient.”

Po prohlášení vlastníka a následně po předložení první nabídky ve formě návrhu kupní smlouvy budou všichni kupující přesně vědět, jak velký podíl na společných prostorách budou vlastnit, jak velký zastavěný a přilehlý pozemek je již v ceně, jak velký mají balkon, co je součástí společných prostor a co bytu, jak bude oddělen kryt CO a mnoho dalších. K tomu je pak určena šestiměsíční doba k jednání, vyjasnění a konečnému rozhodnutí.