Radní doporučili sociální granty

Celkem jedenadvacet návrhů nestátních organizací působících v sociální oblasti bylo radními doporučeno zastupitelům ke schválení.

Na granty v sociální oblasti je přitom ve schváleném rozpočtu plánována částka 1,5 mil. Kč, z nichž zdravotně sociální komise doporučila poskytnutí grantů v celkové výši bezmála 1,4 mil. Kč. Zbývající částku 101,5 tis. Kč navrhuje komise ponechat jako rezervu pro případné použití na podporu sociálních aktivit během roku 2004. O udělení grantu se ucházelo 25 organizací, které předložily 32 projektů s celkovým finančním požadavkem ve výši 3 mil. Kč.

Nejvyšší částku v rámci grantů ve výši 500 tis. Kč získal Domov sv. rodiny. Příspěvek půjde na provoz ústavu sociální péče s celoročním pobytem těžce zdravotně postižených občanů. Druhou nejvyšší částku 215 tis. Kč získalo sdružení Rytmus, z toho 20 tis. Kč jako příspěvek na služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené děti, které jsou žáky speciálních škol, a 195 tis. Kč na služby osobní asistence pro mentálně postižené děti, individuálně začleněné do běžných ZŠ. Další částka, a to 160 tis. Kč, byla doporučena pro Armádu spásy, z toho 30 tis. Kč jako příspěvek na provoz komunitního centra v Praze 6 poskytujícího péči seniorům a sociálně potřebným občanům a 130 tis. Kč na provoz azylového domu v Praze 7.

Celkem 70 tis. Kč by mělo putovat Pražské organizaci vozíčkářů, peníze byly doporučeny i Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 55 tis. Kč, jako příspěvek na provoz denního stacionáře s ergoterapií a rehabilitací, po 45 tis. Kč získaly shodně Speciální domov mládeže Sedlec SPMP Praha, Starokatolická církev v ČR (na provozní náklady občanské poradny Communio) a Asistence (na služby osobní asistence poskytované těžce zdravotně postiženým občanům).

Radní dále doporučili finance také například pro sdružení Máme otevřeno nebo Pohoda, pro Židovskou obec v Praze (na vybavení denního centra pro program seniorských pracovních aktivit), Tyfloservis, o. p. s., (na zakoupení kompenzačních optických pomůcek pro ambulantní středisko sloužící nevidomým a slabozrakým) nebo pro Dílnu Eliáš (na provoz keramické dílny působící v rámci programu sociální integrace těžce zdravotně postižených) a pro několik dalších. Definitivní seznam poskytnutých grantů musí ještě schválit zastupitelstvo.