Řešení dopravy vyžaduje koncepci

Radní městské části Praha 6 budou znovu intenzivně usilovat o vypracování generelu dopravy pro severozápadní sektor Prahy.

 „Všechny individuální kroky jako jsou rychlodráha, metro, prodloužení tramvaje nebo změna linek autobusů nepovažujeme za koncepční. Musíme mít koncepci dopravy jako součást zásadního plánu rozvoje města Prahy,“ uvedla místostarostka Jaroslava Trnková.

Zároveň zdůraznila, že městská část nechce negovat všechny navržené projekty. Tvrdí však, že napřed musí být generel zpracovaný se zohledněním všech vazeb na ostatní městské části včetně „prstence“ od Hostivic přes Přední Kopaninu, Statenice, Nebušice, Černý Vůl, Horoměřice až po Suchdol a Lysolaje. „Je nutné dopravně zohlednit, jak se lidé z příměstských částí dostanou do Prahy,“ říká Trnková. Jako příklad uvádí Suchdol, kde jezdí 450 autobusových linek za den a jsou zahlceny ulice Kamýcká a Roztocká. „To se zhorší ve chvíli, kdy bude hotov okruh. My nechceme tyto problémy řešit až ve chvíli, kdy už bude okruh v provozu.“ Východiskem v případě Suchdola by mohlo být například navrhované prodloužení tramvaje. A to musí posoudit generel.

Absencí koordinační studie argumentuje radnice poté, co odmítla variantní řešení výstavby rychlodráhy, zpracované Metroprojektem Praha (viz Šestka 01/04). Nehledě na to, že dvoukolejná rychlodráha je zcela vyloučena z důvodu hlubokých zásahů do žití lidí, kteří bydlí okolo, neřešila by dopravní situaci v Praze 6. „Stejně jako Buštěhradská dráha, která se bude muset časem rekonstruovat. Ta zprostředkovává hlavně připojení kladenské aglomerace na Prahu, ale nemá význam pro dopravu Prahy 6“, vysvětluje dále místostarostka.

Radní předpokládají, že složitou dopravní situaci by mělo vyřešit prodloužení metra A z Vítězného náměstí do sídlištních celků Červený Vrch, Petřiny, Dědina a dále na letiště. „Metro je naší prioritou. Městská část usiluje o změnu územního plánu a zařazení této investice do dlouhodobých plánů hlavního města Prahy,“ dodává Trnková a připomíná, že i v tomto případě je třeba zajistit kvalifikované srovnání kooperace prodlouženého metra s ostatními hromadnými dopravními prostředky.