Vybudovat nové cestičky v Šárce není jednoduché

náhled souboruHorní partie rozsáhlého hřbetu mezi Petřínem, Strahovem a Bílou Horou tvoří bělavé horniny (tzv. opuky), které vznikaly ukládáním vápnitých bahen v teplém druhohorním moři.

Z mnoha návrhů vytipovala radnice několik možných úprav a tras, které by v Šárce mohly nově vzniknout. Úpravou by tak měla projít v prvé řadě asfaltová cesta vedoucí od konečné tramvaje směrem do Šárky, která je zakončena schody a pro vozíčkáře se tak stává neschůdnou. Proto radnice navrhuje, aby bylo posledních pár metrů doasfaltováno a celá komunikace se stala bezbarié-rovou. Další úpravou by mělo projít také známé schodiště, po kterém se sestup i výstup začíná podobat zdolání „trnité cesty k cíli“. Další návrhy se pak týkají především vzniku nových tras uvnitř Šárky, kde by mohly vzniknout jakési procházkové okruhy, a vstupu z vokovické strany. „Jde hlavně o to, aby cesty vedly určitým, řekněme přirozeným a logickým způsobem,“ říká k tomu radní Jan Holický, který se touto věcí zabývá. Podle jeho slov je ale prozatím největší problém v tom, že majitelů dotčených pozemků je mnoho a domluvit se s nimi bývá obtížné. „Městská část loni oslovila všechny tyto vlastníky, aby se vyjádřili k případnému záměru městské části na jejich pozemku vybudovat či opravit současné nebo nové cesty. Velká část došlých odpovědí byla negativní. Tedy, některé byly souhlasné, některé nesouhlasné, ale žádná ta navržená cestička nenašla souhlas všech spoluvlastníků. V této chvíli tudíž není možné ani jednu realizovat,“ vysvětluje dále Holický a dodává, že radnice i magistrát v každém případě povedou další jednání, a to zejména o těch místech, která považují za důležitá.


To je podle něho právě ona asfaltová cesta a zmíněné schodiště, které bylo vybudováno někdy v akci Z a není zaneseno v katastru. „Je právě na jednom z pozemků, kde je mnoho spoluvlastníků, fyzických osob i jedna právnická osoba, dohromady asi jedenáct téměř z celého světa. Na jednání s hlavním městem, které celou Šárku spravuje, jsme se domluvili, že hl. město podnikne kroky vůči spoluvlastníkům, aby schodiště mohlo být opraveno do podoby, která by nebyla nebezpečná pro chodce. Nicméně vzhledem k počtu spoluvlastníků a s ohledem na jejich vlastnická práva je to záležitost na dlouhou dobu,“ vysvětluje dále Holický.

Jak také uvedl, vůbec nejlepším řešením by bylo, kdyby se hl. městu podařilo pozemky vykoupit. Tam, kde je to schůdné, to totiž magistrát činí již od roku 1990, aby plochy postupně sjednotil. Tímto způsobem město získalo už desítky hektarů. Zřejmě největší potíž při vykupování je však asi cena. S prodejem pozemku totiž musí souhlasit všichni spoluvlastníci, jenže město může nabídnout pouze tabulkové ceny, tedy ne příliš vysoké, a to se pravděpodobně všem majitelům nelíbí. Přesto šestková radnice požádala město, aby v jednáních o odprodeji anebo alespoň o souhlasu spoluvlastníků s vybudováním cestiček přes jejich pozemky dále pokračovalo.