Žáci ZŠ Petřiny-sever vystavují na radnici

náhled souboruVýtvarně zaměřená petřinská škola se od 19. ledna představuje v Galerii Chodba na šestkové radnici.

Výstava inspirovaná význačným mistrem Hieronymem Boschem je složena z prací žáků, kteří se však prezentovali i na mnoha dalších výtvarných akcích, jako byla například výstava zaměřená na vesmír, a to v ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v prostorách zámečku v Hostivicích nebo v trojské botanické zahradě. Úspěch sklidily výstavy v předsálí Divadla Komedie, v galerii Myrau na Kladně, vyhlášené jsou i komponované módní přehlídky vlastní tvorby především dívek na zahradních slavnostech školy.

O rozšířenou výuku výtvarné výchovy a základů uměleckých řemesel na II. stupni je přitom jak mezi žáky, tak i rodiči velký zájem. „Za deset let trvání tohoto zaměření vznikla ve škole originální výtvarná díla, která dotvářejí nejen školní prostředí, ale dokládají talent a píli žáků, invenci učitelů výtvarných a uměleckých oborů,“ říká k tomu ředitelka školy Helena Pekařová. Té se ale Šestka zeptala také na další program, který je určen naopak pro stupeň první, a to výuková metoda Začít spolu. „Jde o klíčový program, v němž se realizuje naše představa o respektování individuálních potřeb dětí, značná otevřenost vůči rodičům, i péče, jakou škola věnuje budování zdravého a bezpečného prostředí pro osobnostní rozvoj žáků.“ Škola tuto metodu používá při vyučování na I. stupni už šest let. Podle ředitelky program klade důraz na získávání a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro další rozvoj společnosti v novém tisíciletí. Snaží se vytvářet u dětí základy postojů, znalostí, dovedností a schopností přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat. Také sdílet odpovědnost vůči společnosti – obci, zemi, životnímu prostředí. Učí děti kriticky myslet a umět si vybrat, rozpoznávat problémy a řešit je, ale dává i prostor tvořivě myslet a pracovat, užívat představivost a vědět si rady. Vede žáky ke spolupráci, toleranci k individuálním kulturním a etnickým odlišnostem. „Zavedení a prohlubování tohoto programu je možná také jeden z důvodů, proč mezi rodiči panuje stálý zájem o naši školu, vždyť v letošním školním roce má škola 605 žáků, tedy o 170 více než v roce 1997 a tento stav trvá již 3 roky,“ dodává ředitelka Pekařová.

Tvůrčí duch ZŠ Petřiny-sever je vidět i v bohatě vyzdobených třídách.